Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse
annonse

Øystein Steiro sr. har et innlegg i Resett 26.1. med påstander det er nødvendig å gå i rette med. Steiro skriver:

«Mens en vanlig fattig stakkar kan bli forfulgt av likningsmyndighetene i årevis for en bagatellmessig forseelse, var det få som brydde seg da Olemic Thommessen og de fem andre i presidentskapet i Stortinget kastet bort 2,8 milliarder av skattebetalernes penger til en stortingsgarasje ingen hadde bruk for.»

Stortinget har totalrehabilitert et kontorbygg i Prinsens gate 26 som var i svært dårlig forfatning. Norges sikkerhetsmyndigheter gjennomgikk hele Stortingets bygningsmasse etter 22.juli-terroren, og kom med sine anbefalinger for å bedre sikkerheten blant annet mot terror. Disse anbefalingene er fulgt opp under rehabiliteringen.

annonse

Av samme grunn er det bygget et post- og varemottak under Wessels plass. Dette har fått en egen innkjøringstunnel fordi Stortinget av sikkerhetsmessige grunner ble anbefalt å sørge for at det finnes alternativ utkjøring fra Stortinget. Flere nasjonalforsamlinger har, som vi vet, vært mål for terrorhandlinger.

Steiro har ikke dekning for at Stortingets presidentskap har kastet bort 2,8 milliarder kroner av skattebetalernes penger. Stortingets byggeprosjekt styrer nå innenfor en kostnadsramme på 2,3 milliarder kroner, vedtatt av Stortinget i juni 2018. Kostnadsrammen er utvidet flere ganger. At byggeprosjektet utviklet seg på denne måten, er absolutt kritikkverdig, men det er altså ikke bygget «en garasje ingen har bruk for». Det er ikke bygget en eneste ny parkeringsplass.

Det stemmer ikke at det «var få som brydde seg».  Riksrevisjonen gikk på Stortingets eget initiativ grundig igjennom prosjektet i 2017 og kom med sterk kritikk. Stortingsdirektør Ida Børresen sluttet på dagen i februar i fjor, og Olemic Thommessen gikk av som stortingspresident i mars. Saken hadde bred og sterkt kritisk mediedekning over lang tid.

annonse

Stortingets byggeprosjekt har medført flere endringer i Stortingets systemer og regelverk for å sikre bedre styring av store prosjekter. Vi får nytt regelverk for bygge- og leiesaker. I fremtiden får Statsbygg rollen som byggherre i større byggeprosjekter. Det vil også bli gjennomført en ekstern evaluering av hele byggeprosessen for å lære mest mulig og være bedre organisert i fremtidige prosjekter.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon