Høyesterett har gitt seg selv mer tid til å vurdere en ny lov som i praksis vil innskrenke adgangen til å ta abort i delstaten Louisiana. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

For første gang siden de konservative dommerne kom i flertall, skal USAs høyesterett vurdere en delstatlig abortlov. Fredag ble saken utsatt.

annonse

Høyesteretts vurdering av en lov i Louisiana ble sett på som en prøvestein i abortspørsmålet etter at Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh ble utnevnt til dommere.

Da Kavanaugh kom inn som Anthony Kennedys etterfølger, vippet flertallet – fem mot fire dommere – over på konservativ side. Mange er spent på hva det vil bety for håndteringen av spørsmål som påvirker adgangen til abort.

Kan stenge klinikker

I Louisiana har en klinikk og to leger klaget inn en lov som sier at kun leger som har innleggelsesrett ved et sykehus mindre enn fem mil fra der de praktiserer, kan utføre aborter. En slik rett er vanskelig å få og kan i praksis bety at to av tre abortklinikker i Louisiana må stenge. Delstaten har 4,6 millioner innbyggere, og årlig søker rundt 10.000 kvinner om å få innvilget abort.

Louisiana forsvarer loven med at risikoen for komplikasjoner gjør at det kan oppstå akutt behov for å overføre en pasient til sykehus. Det synet fikk medhold i en delstatlige ankedomstol, og loven skulle etter planen trå i kraft førstkommende mandag.

Men fredag utstedte høyesterettsdommer en midlertidig forføyning fram til 7. februar for å gi domstolen tid til å gå gjennom alle relevante dokumenter.

Roe v Wade

USA har ingen formalisert føderal abortlov tilsvarende den vi har i Norge. Det er i stedet sedvanerett, etablert gjennom en høyesterettsavgjørelse fra 1973, som sikrer kvinners rett til abort.

Både Gorsuch og Kavanaugh la i sine senatshøringer vekt på etablert rettspraksis, men abortmotstandere ser på utnevnelsen av de verdikonservative dommerne som en mulighet til å angripe eller uthule dommen fra 1973, kjent som Roe versus Wade.

Saken fra Louisiana vil gi en første pekepinn på hvilken holdning de nye dommerne og dermed høyesterett som helhet vil innta overfor tiltak som kan stramme inn retten til abort. Tilhengere av denne retten frykter flere delstater kan følge etter dersom loven i Louisiana blir stående.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.