29 mennesker mistet livet på jobb i fjor. Industrinæringen har flest dødsfall med seks omkomne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse
annonse

29 mennesker omkom i det landsbaserte arbeidslivet i Norge i 2018, viser foreløpige tall fra Arbeidstilsynet.

Det er to dødsfall mer enn i 2017 og fire flere enn i 2016, som hadde et historisk lavt nivå. Til tross for en liten oppgang ser arbeidsskadedødsfall ut til å stabilisere seg. De siste årene har det vært 41 dødsfall hvert år i gjennomsnitt.

Et fellesstrekk ved fjorårets arbeidsskadedødsfall er bruk av kjøretøy eller større maskiner. Mange av ulykkene skjedde når arbeidstakerne brukte traktor, andre landbruks- og anleggsmaskiner eller løfteutstyr.

annonse

Alle de omkomne i fjorårets arbeidsulykker var menn. Seks av de omkomne var utenlandske arbeidstakere.

Det er registrert flest dødsfall i industrinæringen med seks omkomne. Fem av dødsulykkene skjedde i forbindelse med bruk av kjøretøy eller annet arbeidsutstyr.

– Årsaken til ulykker i industrien er typisk at maskiner eller utstyr mangler vern, eller at strømmen ikke er koblet ut ved vedlikehold. Dette er en av næringene vi vil sette inn mest ressurser i 2019, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Bygg- og anleggsnæringen har tidligere utgjort en betydelig del av de årlige arbeidsskadedødsfallene. I fjor var antall dødsfall i næringen historisk lavt med fire omkomne.

Tradisjonelt er det ytterligere to næringer som har pekt seg ut med flest arbeidsskadedødsfall: Transport og lagring og jordbruk, skogbruk og fiske. Fem personer omkom i arbeidsulykker i hver av disse næringene i fjor.

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon