Fanny Bråten taler for SIAN, Foto: Lars Thorsen
annonse
annonse

To islamkritikere er blir tiltalt for hatkriminalitet mot muslimer. De to ble anholdt av politiet under en demonstrasjon i fjor.

Den 8. januar 2019 tok Oslo statsadvokatembeter ut tiltale mot Lars Thorsen og Fanny Bråten, begge medlemmer av den islamkritiske organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN). Både Thorsen og Bråten ble anholdt av politiet da de delte ut SIANs brosjyrer under en demonstrasjon i Oslo i 2018.

Begge er er tiltalt etter straffelovens § 185. Hatefulle ytringer som sier;

annonse

– Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a) hudfarge, b) religion eller livsyn, c) homofile legning, eller d) nedsatte funksjonsevne.

Resett har snakket med Lars Thorsen som er forbauset over at vi kan forkynne tiltalen for ham, da han ennå ikke har hørt et ord fra verken fra stevningskontoret eller advokat Marijana Lozic, som angivelig er oppnevnt for ham og Fanny Bråten.

annonse

– Norsk politi trenger en realitetsorientering. I stedet for å fokusere på hva lov og rettspraksis faktisk er, eller drar opp grenser for tillatte ytringer, så forsøker hatkrimgruppa å tilpasse terrenget til kartet, sier Lars Thorsen.

– De er politiske aktivister, fortsetter Thorsen. Dette ble tydelig da jeg ble spurt følgende spørsmål av etterforsker Hanne Nilsson ved Manglerud politistasjon;

– Hvordan tror du muslimer reagerer på brosjyrene?

– Hvordan tror du folk reagerer når de leser dette?

– Fanny satt i avhør på et annet rom og helt på tampen av mitt avhør kom sjefen for hatkrimgruppen, Monica Lillebakken, inn og spurte meg;

– Hva tenker du om å forhåne en hel folkegruppe, muslimene?

annonse

– Slik ville politiet lure oss til å erkjenne at SIANs brosjyrer forhåner en folkegruppe, og dermed rammes av strl § 185, forteller Lars Thorsen.

– Politiet ignorerer teologi, juss og fakta. I stedet fokuseres det på muslimenes følelsesliv. Det er en skandale, slår Thorsen fast.

– Fikk du på noe tidspunkt forklart hvordan islam virker inn på deg?

– Nei, våre følelser var ikke et tema for politiet. Det er tydeligvis kun de krenkbare muslimene de tar hensyn til.

Benekter hat

– Jeg fremfører ikke hatefulle ytringer. Jeg bedriver i verste fall blasfemi. Jeg kritiserer islam og de gode muslimene (de som slavisk følger den islamske lære) som ønsker islam implementert slik Allah befaler. I dette ligger det ingen generell forakt for alle som er født som muslimer.

Resett har snakket med Bråtens oppnevnte advokat Marijana Lozic for en kommentar. Hun kan ikke uttale seg om saken før hun får oversendt relevante dokumenter fra politiet.

Resett har også snakket med leder for hatkrimgruppa, Monica Lillebakken, som ønsket å få spørsmålene fra Resett på email. Lillebakken får ønsket sitt oppfylt, og Resett vil komme tilbake med en oppdatering av saken senere.

Saken mot Thorsen og Bråten er berammet til å gå for Oslo Tingrett i første uken av april 2019.

Under følger de utsagn hentet fra SIAN-brosjyrene som er tatt med i tiltalebeslutningen om hatkriminalitet

– Muslimske seksualpredatorer sin adferd overfor våre kvinner og barn kan anses som en systematisk faktor i det gående folkemordet jamfør FN sine definisjoner.

– Å påføre oss levevilkår som helt eller delvis utraderer oss som gruppe er folkemord.
Destruksjon av sivilisasjonen, innføring av islamsk terrorisme, import av seksualpredatorer og morderzombier er egnet til ¨å oppfylle disse vilkårene for å anses som folkemord.

– Islam er en parasittisk uhyre som nærer seg på ikke-muslimers blod og eiendom.

annonse

– Et hvert menneske som bekjenner seg Muhammeds ideologi og som arbeider for å innføre islamsk ondskap her – uansett om det gjøre med vold eller politiske midler – er en trussel mot rikets sikkerhet og må deporteres eller interneres på livstid.

– Islam er unikt umenneskelig- Derfor blir muslimer mer voldelige jo mer religiøse de blir, folk som ved ord eller gjerning dokumenterer at de ikke respekterer vestlige sekulær lovgivning men foretrekker ond islamsk religionsfascisme ´, må henvises til et avsperret hjørne på jordkloden der de kan dyrke sin tilbakestående undertrykkende ideologi uten å utgjøre en trussel mot resten av menneskeheten.

– Gode muslimer er notoriske seksualpredatorer, som følge av Muhammeds lysende eksempel.

– Gode muslimer voldtar i et epidemisk omfang i hele vesten.

– En ideologi som legitimerer predatoradferd hører ikke hjemme her. Ut med svineriet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon