Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse

Siden årtusenskiftet har Oslo vokst fra 507.000 til 673.000 innbyggere. Fødselsoverskuddet i hovedstaden har i perioden vært om lag 5000 i året.

Resten av befolkningsveksten har vært drevet av innvandring, skriver Dagbladet.

Det er Fremskrittspartiets stortingsgruppe som har bestilt tallene fra SSB, og de viser at 24 prosent av nyfødte i Oslo hadde innvandrerbakgrunn i 2000, mens 17 år seinere har dette steget til 42 prosent.

annonse

Les også: Innvandring er det mest betente og betydningsfulle politiske spørsmålet i vår tid

For de sentrumsnære bydelene Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo er det færre nyfødte med ikke-vestlig bakgrunn i 2017 enn i 2000, mens det er gått fra i underkant av 40 prosent til over 60 prosent på Søndre Nordstrand og i Groruddalen.

– Frp foreslår en permanent stans i bosetting av flyktninger i Oslo. En midlertidig stans i 10 år i henting av ektefeller fra ikke-vestlige land, som en hovedregel. Og vi ønsker at det stilles høyere krav til forsørgerevne ved all familieinnvandring til Oslo, sier Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Oslo.

annonse

Les også: Det flerkulturelle prosjektet har vist seg ubrukelig

Tybring-Gjedde er svært bekymret over utviklingen der det de siste 17 åra har vært en dobling i antall barn født av innvandrere i bydeler som allerede har store sosiale problemer.

Det er første gang disse tallene legges frem. Bekymringen er imidlertid ikke ny. Da Brochmann-utvalget la frem sin rapport om integrasjon og tillit i 2017, hadde daværende forskningsdirektør ved Nobelinstituttet, Asle Toje, følgende merknad:

– Rapportens fremskrivinger tar utgangspunkt i at etniske nordmenn ikke vil komme i mindretall. Rapporten simpelthen stipulerer at innvandringen vil avta, uten å forklare hvorfor eller hvordan, skriver Toje. Han er i dag medlem av Nobelkomiteen og frittstående forsker.

– Vi lever i en verden hvor det befinner seg 7,5 milliarder mennesker og hvor det ikke er noen tegn til at freden vil senke seg. Snarere tvert imot ser vi en oppblomstring av konflikter, fortsatte han.

Asle Toje etterlyste i sine dissenser flere krav til innvandrere om å tilegne seg norsk kultur og norske verdier. Dette må på plass for å få til en vellykket integrering, mente Asle Toje.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse