Hårek Elvenes og Tybring gjedde i debatt på Dagsnytt 18. Foto: skjermdump (NRK)

Det er utfordrende å snakke nyansert om sikkerhets- og geopolitikk i ethvert vestlig land. Det har vært preget av en selvrettferdig ekspansjonsiver østover i Europa.

annonse

Troen som har ligget til grunn er at vi forvalter de «universelle» verdiene og at det er helt urimelig (for Russland) å anse NATO/EU/Vesten som en trussel. Derfor har utvidelser østover bare blitt avfeid med argumentet: disse landene må få bestemme selv, Russland kan ikke legge ned veto.

Men slik har ikke Russland sett på det. De aksepterer ikke at vestlige verdier er «bedre» enn deres egne. Og de har ikke vært villige til å oppgi sin nasjonale identitet og sine nasjonale interesser. Russland har fortsatt bedrevet geopolitikk og realpolitikk.

Spenningen mellom Vesten/NATO og Russland tiltok derfor fra slutten av 1990-tallet og frem 2016.

Make America Great Again

Donald Trump hadde slagordet Make America Great Again. Med dette mente han blant annet en endring i utenrikspolitikken. Han sa rett ut at det nå var slutt på at USA skulle drive «nasjonsbygging» i utlandet. Nå skulle de heller drive nasjonsbygging hjemme i USA. Og med en slik tilnærming, ville han langt på vei også tilfredsstille Vladimir Putin og Russland. For Putins bekymring har hele tiden vært USAs forsøk på å bedrive «regimeendring» i demokratiet og menneskerettighetenes navn.

Under den amerikanske valgkampen i 2016 gjorde Trump noe aldeles uhørt. Han sa rett ut at han ville få til dialog med Putin, og at Russland og USA hadde felles interesser. For dette ble han latterliggjort. Han hadde ikke fortstått noen ting, sa de som var fastfrosset i tanken om det evige fiendskap mellom øst og vest og at vi i vest har en forpliktelse til å misjonere vårt system mot øst i Europa.

Trump vant valget likevel, og i etterkant har media, etablissementet og demokratene forsøkt å fremstille Trump som en russisk agent. Det er primært Russland som er forsøkt brukt som en møllestein til å senke presidenten. Han har stått i mot langt på vei og tilpasset USAs politikk til en erkjennelse om at også Russland har «vitale» interesser. Det kalles realpolitikk.

Gjedde vs. Elvenes

I fredagens Dagsnytt 18 fikk vi en norsk versjon av debatten om Russland i USA. Frps Christian Tybring-Gjedde omtalte Ukrainas signal om ønsket tilnærming til NATO og EU som lite klok under henvisning til hvilken provokasjon det er for Russland. Han beskrev også russisk sikkerhetspolitiske betrakninger om Krim og marinebasen i Sevastopol som et faktum vi i Vesten må forholde oss til.

For dette ble han av Hårek Elvenes (H) direkte beskyldt for å være under påvirkning av Putins propagandaapparat. Fra Elvenes kom det en tirade av oppfatninger om Tybring-Gjedde. Elvenes presenterte den selvrettferdige vestlige «misjonerende» posisjonen med hud og hår. Det manglet enhver objektiv anerkjennelse av den analytiske forståelsen som geopolitikk faktisk krever.

Elvenes lever tilsynelatende i den tro at man ikke trenger å ta hensyn til en motpart og dens interesser og styrker når man skal utøve sin sikkerhets- og utenrikspolitikk. Det er arrogant inntil det farlige. Ja, det er skjødesløst og idiotisk. Vi snakker i tilfellet Russland om en betydelig militærmakt, både konvensjonelt og kjernefysisk.

Og det har Tybring-Gjedde forstått. Og jeg må bare gi ham honnør for å stå opp for en realpolitisk tilnærming til NATOs politikk overfor Russland og si rett ut at alliansens utvidelse mot øst oppfattes som truende, og at en motreaksjon derfor er som forventet.

Les også: Hagen til russisk TV: NATO bør holde seg unna Krim-halvøya

Det er modig fordi dette er upopulære synspunkter i det naive, idealistiske og strengt tatt «russofobe» Norge. Det hadde vært så mye enklere politisk for Tybring-Gjedde å hive seg på i demoniseringen av Russland og hevde at vi i Vesten bare må presse og presse på med våre verdier, menneskerettigheter, globalisme og anti-nasjonalisme. Det vil si den politikk som bidro til den spente situasjonen i Georgia i 2008 og i Ukraina fra 2014 og frem til i dag.

Jeg vil påstå at Elvenes fremsto som en kunnskapsløs, indoktrinert «idiot». Ja, det er faktisk en karakteristikk han fortjener der han satt med armene i kors og stemplet sin regjeringspartners forsvarspolitiske talsmann som en lakei av Russland.

Elvenes vil stenge ned en sunn debatt. Christian Tybring-Gjedde vil åpne den opp.

 

 

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.