Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland leverer sin rapport om den såkalte Tolga-saken til helseminister Bent Høie, statssekretær Torkil Åmland fra Justisdepartementet og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Granskingsrapporten i Tolga-saken gir ikke alle svar, mener Holøyen-brødrenes advokat Nicolai Skjerdal. – Et erstatningskrav ligger trolig i løypa, sier han.

– Vi har ikke tatt stilling til noe beløp. Vi har per i dag ikke fullstendig tilgang til sakens dokumenter. Det kommer til å bli en videre graveprosess overfor kommunen og fylkeskommunen, sier Skjerdal til NTB.

annonse

Han representerer Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen, som ble registrert av kommunen som psykisk utviklingshemmede uten å bli informert om det, og senere satt under vergemål uten å ha samtykket til det. To av brødrene hadde ikke diagnosen.

Skjerdal sier brødrene er takknemlig for at departementet satte i gang en lovlighetskontroll av vedtakene, men at de er noe skuffet over selve rapporten.

Skjerdal stiller spørsmål ved konklusjonen om at kommunen har handlet i god tro og at feilregistreringene skyldes en misforståelse.

– Jeg har ikke hatt tid til å gå gjennom hva den konklusjonen bygger på, men ut fra det jeg har rukket å lese, og kjenner til om saken, fremstår det som ikke tilfredsstillende begrunnet, sier advokaten.

annonse
annonse

– Det andre vi lurer på, er hvordan det var mulig at de tre ble ilagt vergemål uten å bli hørt, under henvisning til at det var umulig å høre dem. Det framstår som uforståelig, fortsetter han.

 

Gjennomgangen av Tolga-saken viser mangler i saksbehandlingen på alle områder og nivåer som er undersøkt. Kommunen har feilaktig mottatt 7 millioner kroner.

Regjeringen fikk mandag overlevert en granskingsrapport etter VGs avsløring om de tre brødrene i Tolga som uten å vite det var registrert som psykisk utviklingshemmede og var blitt satt under vergemål mot sin vilje.

Det er Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland (nå Vestland) som har gransket saken.

Rapporten viser at det har vært manglende dialog og medvirkning mellom de ulike partene. Det har blitt feilført diagnose, diagnoser er brukt feil og brødrene har ikke blitt snakket med.

«Sakene var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål. Da dette likevel ble gjort, skulle vergemålene vært opphevet tidligere», heter det videre i rapporten.

– Ikke bevisst

Det er også funnet feil ved kommunens registrering som grunnlag for rammetilskudd, og kommunen er funnet å ha mottatt 7 millioner kroner på feil grunnlag.

Det er imidlertid ikke funnet holdepunkter for at Tolga kommune bevisst har rapportert feil for å skaffe seg midler de ikke hadde rett på, sa spesialrådgiver Rune Fjeld fra Fylkesmannen i Vestland da funnene ble presentert på en pressekonferanse. I stedet mener granskerne at feilføringen baserer seg på misforståelser.

Tiltak i gang

– Dette er en sak vi har tatt på største alvor. Jeg er glad for at vi nå har fått en grundig gjennomgang av alle sider ved denne saken. Nå skal vi sette oss godt inn i rapporten og arbeidsgruppas tilrådninger og vurdere hvordan dette best kan følges opp, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen har alt satt i gang stikkprøvekontroller av om diagnosen psykisk utviklingshemming er gitt på et tilstrekkelig godt faglig grunnlag samt en gjennomgang av vergemålssaker for å avdekke om flere har fått vergemål mot sin vilje.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.