Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner møter førsteklassinger på Brynseng skole første skoledag mandag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse
annonse

Stoltenbergutvalget har lagt frem sin rapport. Det er mye bra i denne rapporten. Her skal jeg bare drøfte konklusjonen om at gutter er tapere i skolesystemet.

Rapporten sier lite om hvordan og hvorfor det har blitt slik, bare at det har vært forskjeller helt fra 50- og 60-tallet. Dette siste bygger imidlertid kun på studier fra andre land.

Hvorfor er gutter tapere i skolesamfunnet? Og hvorfor har forskjellene bare blitt større? Kan det være noe med samfunnsutviklingen?

annonse

I hjemmet

I Norge har et økende antall gutter vokst opp med bare en foreldre. I nesten alle disse tilfellene er det ensbetydende med mor. Lovverket har gitt mor fortrinnsrett til barna. I mange tilfeller er far skjøvet ut i kulden, og mistet den nære kontakten med barna. Dette setter selvfølgelig sitt preg på barna, spesielt guttene, som blant annet mister et forbilde. Utvalget har ikke sett på hvordan gutter som har vokst opp med bare mor, klarer seg i forhold til gutter som har vokst opp med både mor og far. Det er en stor svakhet i rapporten.

Les også: Klare kjønnsroller som oppskrift på et suksessfullt samfunn?

annonse

I barnehagen

I barnehagen møter barna et kvinnedominert miljø. Selv om barnehagene skal følge statlige vedtekter, blir «levereglene» definert lokalt. Guttene må lære å leke og sitte stille, gå sakte ut og inn, ikke rope, ikke krangle, ikke forstyrre, osv. Et styringssystem som har slike regler, velger jeg å kalle «den kvinnelig disiplin». Det er noe jenter lett tilpasser seg, mens gutter lett får problemer.

Det har også lenge vært et utbredt ideologisk tankesett at gutter og jenter er født like. Det er miljøet som har gjort dem ulike, altså oppdragelsen. I dag er dette tankesettet på vikende front, men fortsatt oppdras gutter og jenter likt i barnehagen. Gutter skal sosialiseres med den kvinnelige disiplin. Samfunnet svikter derfor guttene fra første stund.

Les også: Trenger barnehageansatte kurs i kjønnsteorier?

I skolen

Når guttene når skolepliktig alder, har jenter allerede en bedre språkforståelse enn gutter, sier utvalget. Spørsmålet mitt er om dette er kjønnsbestemt eller samfunnsbestemt? Jeg mener at det er en villet samfunnsutvikling.

Gjennom skolen møter gutter den samme kvinnelige disiplin som i barnehagen. Utvalget sier at kvinnedominansen blant lærere ikke er årsak til forskjellene, men begrunner dette bare med synsing og en rapport fra videregående opplæring. Mange av reglene i skolesystemet er laget på jentenes premisser, og dette undertrykker guttene og gjør dem til tapere. Det er derfor ikke overraskende at jenter ved avslutning av grunnskolen får bedre karakterer enn gutter i alle fag bortsett fra kroppsøving.

Kroppsøving

annonse

I kroppsøving er guttene best. Hvorfor? I dette faget er den kvinnelige disiplin sterkt nedtonet. Guttene får utfolde seg, løpe omkring, rope, småkrangle, jakte, osv, altså være slik kjønnet tilsier at de skal være. I de andre fagene blir derimot kjønnsforskjellen betydelig, 4 og 5 poeng i snitt, sier utvalget. Men det er jo nettopp i disse fagene skolesamfunnet krever at guttene skal innordne seg den kvinnelige disiplin.

Spesialundervisning

Men ikke nok med det. Mange gutter klarer ikke å følge den kvinnelige disiplin. De blir derfor stemplet som unormale. Og normalitetsbegrepet har blitt stadig smalere. Hva skjer med disse guttene? Jo, de får diagnoser, en ADHD-diagnose eller en annet diagnose for avvikende oppførsel. I Frankrike finnes det omtrent ikke ADHD-diagnoser, mens i Norge bobler det over. Hvorfor er det slik? Gutter som får dette stempelet, denne diagnosen, får spesialundervisning i skolen. Det er derfor ingen overraskelse at nær 70 prosent av de som får spesialundervisning i grunnskolen er gutter, slik utvalget påpeker.

Les også: NRK visker ut kjønnsforskjeller på barne-tv

Tar gutter hevn?

Når guttene forlater grunnskolen, har de lagt puberteten bak seg. De mannlige hormonene bruser i blodet, og de ser tilbake på undertrykkelsen. De vil ta hevn, og det fører til at noen bryter seg inn på gamleskolen. Der og da går de amok. De ødelegger uten annet mål enn å ta hevn. Utvalget har ikke sett på hvor mange prosent gutter det er blant de som gjør slikt. Det forundrer meg ikke om prosenten er veldig høy.

I videregående skole

I den videregående skolen blir forskjellene mindre, men utvalget har funnet frem til noen. Jentene gjør det generelt bedre enn guttene, og mens 30 prosent av guttene ikke har fullført videregående opplæring fem år etter at de startet, gjelder dette bare 20 prosent av jentene. Hvorfor minker forskjellene i videregående opplæring?

Er det fordi den kvinnelige disiplin er sterkt nedtonet, og fordi guttene ikke lenger lar seg styre?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon