Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB scanpix.
annonse
annonse

Under 2018 har det vært en kraftig økning i antall uføretrygdede i Norge. Økningen er i særdeleshet stor blant innvandrere. 

Bare i fjor økte antall uføretrygdede i landet med om lag 13 400 personer, til totalt 339 200 personer. Dette tilsvarer en prosentmessig økning på 4,1 prosent. Andel uføre i alderen 18 til 67 år ligger nå på hele ti prosent. En av ti blir nå forsørget av skattebetalerne. Dette rapporterer NTB.

Ifølge NAV kan økningen forklares med at det har vært en kraftig nedgang i antall personer som går på arbeidsavklaringspenger (AAP). Denne ordningen er til for å sikre at personer som på grunn av skade eller sykdom ikke er i stand til å arbeide, skal ha en inntekt i en periode, med sikte på å komme tilbake i jobb igjen. Stadig flere evner ikke det, og blir i stedet uføre.

annonse

– Mange av disse har hatt rett på uføretrygd. Vi har derfor behandlet flere søknader om uføretrygd i 2018 enn i 2017, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Venter videre vekst

Veksten i antall uføretrygdede i fjor ble høyere enn det NAVs utarbeidede prognoser opprinnelig forutså. Etaten venter seg også en vesentlig økning i løpet av 2019.

annonse

Ifølge prognosene vil det være 351 300 mottagere av uføretrygd ved dette årets slutt, hvilket betyr at NAV forventer en økning på 12 100 personer i løpet av 2019. Dette fordi man forventer videre nedgang i mottagere av arbeidsavklaringspenger, fordi mange ikke makter å komme i jobb.

Det er særlig blant innvandrere at antall uføretrygdede øker, og i særdeleshet blant innvandrerkvinnene. Andelen uføre økte i 2018 med 4,1 prosent for befolkningen som helhet, mens for innvandrere økte andelen med 11,2 prosent. For innvandrerkvinner er situasjonen enda litt mer prekær. For denne gruppen økte andelen uføre med 12, 5 prosent. 

Les også: Innvandrere fra Afrika og Asia mottar 48 % av all sosialhjelp, men de reelle tallene er enda høyere

Dramatisk utvikling

Om man går tilbake til 2009, ser man at det har vært en kolossal økning i antall uføretrygdede innvandrere de siste årene. Dette rapporterer HRS.

For befolkningen som helhet har antall uføretrygdede økt med 14, 4 prosent siden 2009. For den øvrige befolkningen utenom innvandrerne økte andelen uføre med 9,4 prosent. Andelen uføre innvandrere har økt med hele 88, 7 prosent, på disse 9 årene. 

annonse

For innvandrerkvinner er økningen i andelen uføre siden 2009 på over 109 prosent, og for innvandrermenn ligger den på 71 prosent. For øvrig befolkning er økningen for kvinner på litt over 12 prosent, og for menn 5,5 prosent.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon