Illustrasjonsbilde. Foto av CHANDAN KHANNA / AFP)
annonse
annonse

Det er en påtakelig parallell mellom den religiøse, kulturelle og ideologiske indoktrineringen som finner sted ved islamske madraser og koreanskoler, og den ideologiske ensrettingen ved våre post-moderne vestlige lærested og universitet.

De har produsert en massiv monokultur av identitetspolitikk, radikal feminisme, universalisme og multikulturell relativisme. De har gjort sannheten til noe subjektivt. Vitenskap og fakta er redusert til spørsmål om verdier og personlige preferanser.

Det har i begge tilfeller mye med toleranse å gjøre, dog med motsatt fortegn.

annonse

Mens de islamske madrasene forfekter en intolerant religion og en totalitær politisk ideologi som fordømmer alle ikke-troende og annerledes tenkende, formidler vestlige læresteder en ekstrem form for toleranse overfor alle minoriteter, særinteresser og avvik.

Les også: Fire av ti somaliske ungdommer i Norge sendes på skoler i utlandet

I tillegg dyrker de eliteveldet og nærer en utstrakt forakt for flertallsdemokratiet og flertallsbefolkningens interesser.

Favoriseringen av minoriteter og likestillingen av alle kulturer, religioner og ulike sub-gruppers normer og verdier blir en særdeles uheldig kombinasjon sammen med den elitistiske forakten for flertallet. Sammen undergraver de menneskerettighetene, demokratiet og den sekulære rettsstaten i Europa som i Amerika.

I tillegg er samfunnet blitt feminisert, ganske særlig innen utdanning og undervisning, noe guttene får lide for.

Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

annonse

Dessuten er det individuelle ansvaret pulverisert. I dag har alle rettigheter, mens ingen snakker om plikt overfor være seg stat eller samfunn. Staten og storsamfunnet blir tillagt all skyld og ansvar for kriminalitet og dysfunksjonell atferd. Politi- og påtalemyndighetene er gjort fullstendig maktesløse.

Det er en skam å se hvordan menneskerettighetene misbrukes slik at storsamfunnet ikke lenger er i stand til å beskytte seg mot overgrep og kriminalitet utført av enkeltindivider. Det kvasi-vitenskaplige grunnlaget som legitimerer denne absurde utviklingen sitter tykt i veggene ved de samfunnsvitenskaplige lærestedene over hele Vesten.

Les også: Del en: Et forsøk på å finne en forklaring på all galskapen

(Neste artikkel: 3. Arven etter Karl Popper)

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon