Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Systematiske lovbrudd og svikt i rettssikkerheten foregår i flere små kommuner i Finnmark, sier rådmenn og ordførere i fylkets 13 minste kommuner.

Det er NIVI analyse som har intervjuet lokalpolitikerne på vegne av Fylkesmannen i Finnmark. Basert på svarene trekker selskapet alvorlige konklusjoner om forvaltningen i de 13 minste kommunene i fylket:

annonse

* Nesten samtlige kommuner rapporterer om ubalanser mellom lovpålagte oppgaver og lokale ressurser.

* Minst en firedel rapporterer om svikt i kommunens evne til å ivareta rettssikkerhet og at deler av tjenesteproduksjonen og forvaltningspraksisen er i strid med loven.

* Ledere i særlig utsatte kommuner uttrykker misnøye med at systemkrisen vokser fram uten at den utløser nødvendig handling fra overordnet myndighet.

– Aldri før
Rapportforfatter Geir Vinsand sier til NRK at funnene er oppsiktsvekkende.

– Jeg har aldri i mitt arbeid noen gang konkludert med at det foregår systematiske lovbrudd og brudd på rettssikkerheten på denne måten, sier han.

annonse
annonse

Ordfører Geir Knutsen (Ap) i Båtsfjord kommune sier til samme kanal at han kjenner seg igjen i noen av konklusjonene i rapporten. Han etterlyser mer samarbeid mellom kommunene for å sikre ekspertise på alle områder.

Nettopp det å sikre slik ekspertise er en av hensiktene med regjeringens omstridte kommune- og fylkesreform. Et av spørsmålene NIVI-rapporten reiser er om sammenslåing i nord kan bidra til å løse problemene. Geir Vinsand er overfor NRK ikke i tvil om svaret:

– Nei.

– Bommer på analysen

Vinsand hevder videre at departementet etterlater finnmarkskommunene i en hjelpeløs tilstand.

– Vi har fått en iskald kommunalordning som er dårligere tilpasset små periferikommuner enn den danske kommunalordningen. I Danmark har de i hvert fall egne ordninger på øykommuner, sier han til Kommunal-Rapport.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avviser kritikken overfor samme nettsted.

– Geir Vinsand bommer når han hevder at vi etterlater finnmarkskommunene i en hjelpeløs tilstand. Vi har jobbet med å få en bedre kommunestruktur i fem år for å sikre innbyggerne gode og likeverdige tjenester, sier statssekretær Aase Marthe Horrigmo (H).

– Ønsker samarbeid

NIVI-rapportene om Finnmark og Troms er også omtalt på regjeringens egne nettsider. De trekker fram at rapportene viser at flere kommunale ledere i de to nordligste fylkene ønsker sammenslåing.

– Disse rapportene viser at kommunale ledere er enige med regjeringen om at vi må jobbe videre med kommunereformen. Flere kommuner bør ta nabopraten. Når de allerede samarbeider om brannvesen, barnevern og renovasjon, er det ingen grunn til at de ikke skal inkludere ordfører, rådmann og rådhus, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

– Kommunereformen er ikke over, rett og slett fordi utfordringene ikke er over. Når små kommuner slår seg sammen blir fagmiljøene større, arbeidsplassene mer attraktive og tjenestene mindre sårbare, sier statsråden.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.