MDG mener konkrete tiltak må til for å hindre katastrofal insektdød, og vil fremme en krisepakke med 24 konkrete tiltak for å redde insektene i Norge. Une Bastholm mener det handler om å gi insektene mer plass. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener det haster med å ta grep for å redde insektene i Norge, etter at forskere har advart mot katastrofal insektdød.

annonse

– En trussel om massedød blant insekter er også en trussel mot alt annet liv på jorda. Det er derfor viktig at vi nå tar grep. Insektdød er et akutt problem som krever raske og nye svar, både for et sunnere jordbruk, bedre arealbruk og mer naturvern, sier MDGs Une Bastholm til NTB.

Insektenes skjebne fikk økt oppmerksomhet da en ny, illevarslende forskningsstudie ble lansert for et par uker siden. Konklusjonen var at en stor del av verdens insektarter er i rask tilbakegang og på sikt truet av utryddelse.

Haster

Fortsetter utviklingen, blir konsekvensene katastrofale både for planetens økosystemer og menneskehetens overlevelse, advarte hovedforfatter Francisco Sánchez-Bayo.

Selv om usikkerheten er stor, er det mulig å si en del om hva som vil skje den hvis dagens antatte utvikling fortsetter. Det kan føre til at større insektspisende dyr og fugler kan dø ut, i tillegg til at planter kan bli borte.

annonse
annonse

MDG mener derfor det haster med å ta grep. Partiet fremmer derfor et forslag om en politisk krisepakke, som inkluderer 24 konkrete tiltak.

– Dessverre var vi vitne til en idétørke da vi i forrige uke spurte klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) om hva regjeringen gjør for å redde insektene i Norge. Det haster å gjøre noe, og derfor lever vi nå en liste på 24 forslag for å hindre insektdød i Norge, sier Bastholm.

Mer plass

De viktigste årsakene til tapet av insekter er reduserte leveområder, intensivt landbruk og sprøytemidler, ifølge studien.

– Vi må gi insektene mer plass. De dør ut fordi vi har kvittet oss med plantene og leveområdene de er helt avhengig av. Det intensive landbruket med lite beiting og slått, hvor det dyrkes samme planteart på samme jordstykke år etter år, ødelegger det naturlige plantelivet. Vi må få en landbrukspolitikk som tar vare på det biologiske mangfoldet, påpeker Bastholm.

Forslagene fra MDG har tatt årsakene i betraktning. De innebærer blant annet andre driftsformer i jordbruket og bedre vern og forvaltning av skog, i tillegg til at det bør legges til rette for blomsterenger på private eiendommer.

Ifølge MDG bør i tillegg kommuner, fylker og statlig virksomhet pålegges å etablere og skjøte blomsterenger på sine eiendommer. Samtidig som det må settes av midler til klima- og miljørådgivere i kommunene.

Overvåking

Forskernes advarsler har allerede ført til tiltak, og til våren starter den aller første kartleggingen av alle Norges insekter. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, levert en beskrivelse av hvordan kartleggingen best mulig kan gjøres.

Forskere og Artsdatabanken har utarbeidet en rødliste over hvilke arter som risikerer å dø ut i Norge. Hittil er det registrert rundt 17.000 insekttyper i Norge, og rundt 1.000 arter regnes som truet.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.