REUTERS/Stringer (SYRIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)
annonse

Etter hvert som globalistene møter en økende folkelig motstand som kan true deres prosjekt, vil de bli tvunget til å ta grep som både tåkelegger deres bakenforliggende agenda og som skaper en front som gir dem initiativet tilbake.

Ingen kulturell enkeltfaktor er mer kultursplittende enn – religion. Dersom du tenker globalt er overtro det viktigste limet i de konfronterende kulturene vi ser rundt oss på kloden i dag.

Nyttig idiot

annonse

Opp i gjennom tidene har religion vært elitens særdeles nyttige idiot. Presteskapenes trusler om helvetes pinsler for all opposisjon mot konger, keisere og deres adelige lakeier har generert lydighet og apati blant de uopplyste massene. Slik har presteklassene vært elitenes viktigste kilde for å konsolidere makten på de få hender.

Fra nyttig til trussel

Mot dette bakteppet er religion også frem til våre dager benyttet i det store maktspillet – også i det stadig mer sekulære vesten.

Importen av islam til det såkalte kristne Vesten har mer enn noe annet bidratt til å rive kristendommen ned fra pidestallen. Kristenhetens mantra ”Gud, Konge og Fedreland” er globalistenes siste store antagonist – det siste gjenværende hinderet på hjemmebane.

Statsfeminisme og sosialismens teser om at ”religion er opium for folkene” har ikke alene klart å rive det felles trosgrunnlaget vekk under bena på massene. Men med islams inntog på dørstokken åpenbares det plutselig for enhver vestlig hvor utrolig negativt religion kan være også i moderne samfunn når diametralt motsatte kulturverdier eksponeres i fellesskap.

Fra å ha vært nyttige idioter for de styrende på sine respektive geografiske hjemmebaner kloden rundt, er religiøse motsetninger konvertert – ikke bare til en gedigen trussel mot globalistene selv – men etter hvert også til en trussel mot selve verdensfreden.

annonse

Klodetruende mix

Og hva skjer når teokratier utvikler og akkumulerer kjernefysiske stridskapasiteter? Der fanatiske lederskikkelser gleder seg til å forlate sine jordiske liv for å møte sin skaper. Vi kan knapt ane hva som foregår i mørklagte sinn der oppkoket av hat, gjengjeldelse og overtro kombinert med ballistiske bæreraketter og plutonium får virke uanfektet av verdenssamfunnet rundt dem.

Det er åpenbart at dette er den aller største trusselen både global-eliten og menneskeheten står overfor akkurat NÅ. Et eneste skittent bombenedslag i eksempelvis den geografiske mini-nasjonen Israel vil kunne avstedkomme en gigantisk gjengjeldelse som kan innebære full kollaps i verdenssamfunnet.

Les også: Sivilisasjonenes sammenstøt

Megagrep

annonse

Når dette scenariet kombineres med en global elite som står i fare for å miste grepet om makten, finnes det bare ett maktpolitisk alternativ tilbake. Og det er å vingeklippe all offentlig religiøs utfoldelse world wide.

Globalistenes hypermektige krefter har jobbet for en ny verdensorden i særlig grad etter den klodetruende andre verdenskrigen. Verdens mektigste menn og kvinner har satset ALT på dette kortet. De er nå på oppløpssiden og ser målet vinke i det fjerne. De vil derfor ALDRI tillate religion og nasjonalisme å true deres hjertebarn. En og annen strategisk tilbaketrekning – ja vel – men at den tidligere mytologi-baserte narren skal vippe dem selv av pinnen er totalt uaktuelt.

To be or not to be

Og da er det bare ett eneste maktmiddel igjen i verktøykassen. Nemlig et direkte frontalangrep på all offentlig, religiøs utfoldelse som truer hele klodens eksistens. Prester og prelater, mullaer, biskoper og paver må vike for menneskehetens overlevelse. To be or not to be.

Slår Amerika, Russland, Kina, Australia og Europa seg sammen multilateralt om dette vil ikke de øvrige religiøse subkulturene ha noe de skal ha sagt. Først når dette livsviktige grepet gjennomføres kan folkene virkelig utbryte et samstemt rop – «endelig fred og sikkerhet!»

Fremtiden sikres NÅ

Hva som befinner seg privat mellom ørene på folk er en ting. Hva som tillates eksponert offentlig via hatefulle presteskap i almenheten og endog politikken er noe helt annet. Det har etter hvert verden sett de mest skremmende eksempler på.

Det er fremdeles tid for å vingeklippe samtidens aller største eksistensielle trussel. Det kan trolig både globalister og nasjonalister enes om. Men det er NÅ det er mulig å gjøre noe med vår felles fremtid. Når du ser toget forsvinne i en sky av røyk i det fjerne hjelper det som kjent lite med gyldig billett.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.