Frp-leder og finansminister Siv Jensen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
annonse

Det er ingen tvil om at innvandring har ført økte forskjeller og barnefattigdom, sier Siv Jensen. Regjeringen la fredag fram en stortingsmelding om ulikhet.

annonse

– Økningen i ulikhet de siste 30 år er sammensatt, men det er ingen tvil om at antallet barn i lavinntektsfamilier har økt på grunn av innvandring. Det må venstresida snart erkjenne, sier hun til NTB.

annonse

Stortingsmeldingen Muligheter for alle – Fordeling og sosial bærekraft ble fredag lagt fram på Løkenåsen skole i Lørenskog.

I forkant av framleggelsen sa Siv Jensen at innvandring er hovedårsaken til økte forskjeller. Uttalelsen høstet kritikk fra flere hold, deriblant SV-leder Audun Lysbakken og forsker Rolf Aaberge i Statistisk sentralbyrå.

De mener begge at Jensens uttalelse er feil og at den viktigste grunnen til økonomisk ulikhet er økningen i inntekten til de aller rikeste.

annonse
annonse
Står på sitt

Ulikheten er høyere nå enn for 30 år siden. Flere barn lever i familier med vedvarende lavinntekt enn tidligere, sa Jensen under fremleggingen.

I stortingsmeldingen understrekes det at god integrering er et viktig tiltak mot ulikhet og utenforskap.

– Det viktigste vi kan gjøre for å motvirke ulikhet er å få flere i jobb, bedre integreringen og øke kompetansen til befolkningen gjennom utdanning, sa Jensen under fremleggelsen.

annonse
Reklame
Reformer og nye krav

I meldingen trekkes det blant annet fram forslag om reformer for å gi unge med kort botid i Norge bedre grunnskoleopplæring, slik at de kan gjennomføre videregående opplæring. Også språkkrav trekkes fram som en viktig faktor.

– Vi arbeider med å erstatte kravet om et visst antall timers undervisning i norsk, med et krav om at alle faktisk lærer seg norsk, står det i meldingen.

Jensen sier utdanning er den viktigste faktoren som bidrar til varig utjevning av sosiale forskjeller.

– Derfor er det bra at rekordmange nå fullfører videregående skole. For å gi barn en god start målretter vi ordninger som rimeligere barnehage og gratis kjernetid for dem med lav inntekt, sa Jensen.

Flere ut i jobb

Hun kom med en oppfordring til arbeidsgivere:

– Ring Nav før dere ringer utlandet, sa Jensen og ba arbeidsgivere i Norge åpne dørene for «dropouts» og personer med hull i CV-en.

– Det skal ikke være mer lønnsomt å gå på trygd enn å være i jobb, sa Jensen videre, og varslet at det kan bli trekk i ytelsene for enkelte.

I tillegg til Jensen deltok kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på fremleggelsen fredag.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.


Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for kommentarfeltet. Disse finner du her.