Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
annonse

Sivilrettslig inndragning, økt bruk av ungdomsfengsel og «dobbeltstraff» for gjengkriminelle er blant grepene Høyre vil ta for å luke ut ungdomskriminalitet.

annonse

– Mangelen på rask og følbar respons gjør at ungdommer kan miste respekten for politi og rettsvesen, heter det i en resolusjon om ungdoms- og gjengkriminalitet som ble vedtatt på Høyres landsmøte fredag.

annonse

Den inneholder en rekke konkrete tiltak som skal sørge for at unge gjentakende eller gjengorganiserte lovbrytere skal merke det når de bryter loven. Høyre vil:

* Øke bruken av ungdomsfengsler for unge mellom 15 og 18 år og vurdere om ungdom kan dømmes til en kombinasjon av fengsel og ungdomsstraff

* Åpne for at politiet kan gi enda høyere bøter for å bære kniv

annonse
annonse

* Innføre en lov om sivilrettslig inndragning av verdier fra kriminell virksomhet i straffesaker

* Se på muligheten for å innføre ungdomsstraff som subsidiær fengselsstraff der bøter ikke betales

* Vurdere å gjøre det straffeskjerpende å begå kriminelle handlinger i regi av gjengvirksomhet etter dansk modell

* Åpne for å pålegge kriminelle forbud mot å oppholde seg på bestemte geografiske områder.

– Frykter smitteeffekt

Partileder og statsminister Erna Solberg varslet allerede i talen på landsmøtet at hun ønsket å ta i bruk strengere virkemidler for å stanse gjengkriminalitet.

– Vi kan ikke, skal ikke og vil ikke akseptere at gjenger skal forme barn og unges oppvekstvilkår, sa hun.

Hun varslet ikke hvilke konkrete tiltak hun ville støtte, men var klar på at kriminelle miljøer som de som har vokst fram i Oslo, må slås ned på.

– Noen av de unge er veldig hardbarkede. Da er det en utfordring med samfunnsstraff, mener Solberg.

Hun sier gjenger i Oslo «skaper utrygghet og rekrutterer sårbare unge» og frykter at smitteeffekten kan nå også andre byer.

– Kriminelle gjenger som rekrutterer barn til å gjøre ulovlige handlinger, skal slås hardt ned på. Vi kan ikke være naive, men må tenke nytt, sa hun.

Dansk modell

I Danmark har man tatt i bruk dobbeltstraff for personer som blir dømt for gjengkriminalitet, noe Frp-nestleder og tidligere justisminister Sylvi Listhaug omtalte som «helt konge» da hun besøkte den danske hovedstaden i forrige uke.

På spørsmål fra NTB om hva statsministeren mener om dette, svarte Solberg:

– Dette har ikke vært et tema her i Norge – så langt.

I resolusjonsforslaget som ble vedtatt på landsmøtet heter det imidlertid at myndighetene bør «vurdere å gjøre det straffeskjerpende å begå kriminelle handlinger i regi av gjengvirksomhet etter dansk modell».

Radikale

Solberg selv stilte ikke i debatten om forslagene på landsmøtet. De som stilte mottok imidlertid i all hovedsak støtte, og det var lite motstand selv mot de mest radikale forslagene.

Unge Høyre reagerte imidlertid på forslaget om å forby kriminelle å oppholde seg på bestemte geografiske områder.

– Vi har en del grunnleggende prinsipper i en rettsstat som Norge. Blant annet skal man ikke straffes før domfellelse, og man skal ha krav på juridisk bistand. Vi mener disse prinsippene rokkes ved i noen av forslagene, deriblant det om å åpne for å utestenge personer fra et geografisk område, sa Simen Murud i Unge Høyre.

– I praksis er dette et besøksforbud, og det krever domfellelse i en domstol, sa han.

Fakta om vedtak på Høyres landsmøte

Lokal verdiskaping:

* Ikke innføre grunnrentebeskatning på havbruk og fiskeri, såkalt lakseskatt.

* Mer statlig styring over store regionale samferdselsprosjekter som strekker seg gjennom flere kommuner.

* Revidering av statlige retningslinjer med sikte på å gi kommunene større frihet til å gi dispensasjon til bygging i strandsonen.

* Redusere selskapsskatten ned til nivået i våre naboland, redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser samt øke bunnfradraget, og på lengre sikt fjerne formuesskatten.

Straff for ungdoms- og gjengkriminalitet:

* Øke bruken av ungdomsfengsler for unge mellom 15 og 18 år og vurdere om ungdom kan dømmes til en kombinasjon av fengsel og ungdomsstraff

* Åpne for at politiet kan gi enda høyere bøter for å bære kniv

* Innføre en lov om sivilrettslig inndragning av verdier fra kriminell virksomhet i straffesaker

* Se på muligheten for å innføre ungdomsstraff som subsidier fengselsstraff der bøter ikke betales

* Vurdere å gjøre det straffeskjerpende å begå kriminelle handlinger i regi av gjengvirksomhet etter dansk modell

* Åpne for å pålegge kriminelle forbud mot å oppholde seg på bestemte geografiske områder.

Forebygging:

* Innføre fast ordning med sommerjobbtilbud i samarbeid mellom kommunen og private bedrifter

* Opprette EXIT-program der det endelige målet er å komme tilbake i utdanningsløpet eller arbeidslivet

* Holde fast ved spredt og styrt bosetting av innvandrere. Presisere kriteriene for bosetting av nyankomne for å sikre at kommunene ikke omgår bosettingskriteriene

* Legge til rette for programmer der tidligere gjengkriminelle bidrar med erfaring i forebyggende arbeid mot gjengkriminalitet

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.


Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for kommentarfeltet. Disse finner du her.