Helge Lurås. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse
annonse

– Si hele sannheten, skriver nestlederen i AUF, Oslo. Og så skriver han en hel artikkel om at mediene kun bør fremstille innvandring som positivt.

For noen dager siden skrev Ulf-Arvid Mejlænder en meget saklig og etterrettelig kronikk som ble publisert på NRK Ytring: Si det som det er. Mejlænders ytring hadde et tydelig og enkelt poeng. Han spør hvorfor norske medier ikke rapporterer om de problematiske sidene ved innvandringen til Norge, men ser ut til å fokusere på å fremstille innvandringen som utelukkende en berikelse for Norge.

I ettertid har NRK publisert to tilsvar til denne artikkelen. Et fra nestlederen i Oslo AUF, Fawzi Warsame og et fra lederen for Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen. Men der Warsame ber om at mediene skal si hele sannheten, så hevder Steen, ikke overraskende, at «Nei, vi trenger ikke enda mer stigmatisering av minoritetsbefolkningen.» I Steens øyne er altså enhver rapportering av problemer knyttet til innvandring stigmatisering av minoritetsbefolkningen.

annonse

Felles for både Warsame og Steen er at de fullt ut støtter at mediene skal underrapportere og skjule alt annet enn det som utelukkende er positivt ved innvandring. Steen mener at det overhode ikke skal oppgis en kriminells opprinnelse, annet enn når det kan ha betydning for etterforskningen. Han skriver følgende:

– Å generelt trekke inn etnisitet i andre sammenhenger forutsetter at man legger til grunn at etnisiteten på et eller annet vis er relevant uansett. Det vesentlige med en tyv er imidlertid ikke hudfargen, men at vedkommende stjeler. 

– Hvis man i en kriminalsak skal referere eksempelvis til gjerningspersonens kulturelle bakgrunn, bør det være fordi det er konkrete grunner til å mene at denne er relevant for den kriminelle handlingen. Å spekulere i slike forhold uten nærmere grunnlag, vil være dårlig journalistikk, og ofte uetisk.

annonse

Her avslører Steen at han fullstendig mangler en grunnleggende forståelse for forholdet mellom etniske nordmenn og innvandrere/flyktninger. Flyktninger som har fått opphold i Norge, har i mange tilfeller reddet livet ved å få beskyttelse i Norge. Vi har reddet deres eget og deres etterkommeres liv og/eller reddet dem fra undertrykking, forfølgelse og sannsynlig tortur og lemlesting. Det burde være åpenbart for enhver at det er av stor interesse for norsk almenhet å få vite hvordan disse flyktningene oppfører seg i Norge.

Dette burde egentlig være en selvfølgelighet, og det er nesten uforståelig at Steen og co ikke evner å se at dette er en meget viktig sak for almenheten, som mediene burde føle seg forpliktet til å rapportere om. Norge bruker gigantiske ressurser på «våre nye landsmenn». Bare i Oslo går 70% av sosialbudsjettet til innvandrere. Og så skulle vi ikke ha interesse av å få vite om hvordan innvandrerne og flyktningene responderer på vår raushet? Steen avslører en grunnleggende mangel i sin samfunnsforståelse. Han evner rett og slett ikke å se i øynene at en etablert befolkning har interesse av å få vite hvordan dem vi gir hjelp, beskyttelse og livsopphold svarer på vår generøsitet.

Det har altså ingenting å gjøre med å stigmatisere en minoritetsgruppe å rapportere i mediene om alle sidene ved innvandringen, både positive og negative sider. Norske medier ser ut til i det store og hele å innta en oppdragende og harmoniserende rolle, der de i meget stor grad ønsker å fremstille innvandring som en stor berikelse for Norge. Uansett hva innvandringsliberale og venstravridde måtte mene om dette, synes det helt åpenbart for oss som også følger med i alternative medier at det er dette som foregår. Ulike bestialske handlinger begått av innvandrere er grovt underrapportert i Norske medier, og dette medfører at folk flest ikke har noen som helst ide om hva som er de faktiske forholdene i Europa.

I tillegg så har norske medier av en aller annen grunn helt sluttet å gi leserne opplysninger om morderes, knivstikkeres og ugjerningsmenns etniske opprinnelse, og på den måten holder de befolkningen i uvitenhet om hva enkelte innvandrere faktisk påfører norske kvinner og menn av lidelse. Mange ble overrasket da TV2 rapporterte at 70% av all voldskriminalitet i Osle ble utført av kriminelle med innvandrerbakgrunn og at over 30 knivoverfall var begått av innvandrerungdom bare i løpet av en måneds tid etter nyttår.

Men dette mener altså både Oslo AUF-nestlederen og ARS-lederen bør skjules for Norges befolkning. Vi bør helst ikke få vite det. Det er stigmatiserende og innvandrerfiendtlig. Men det disse herrene egentlig avslører, er at de er redd for at virkeligheten skal bli kjent for nordmenn flest. Jeg vil si at de mangler fullstendig forståelse for hvordan dynamikken fungerer i forholdet mellom den originale befolkningen og innvandrergruppen. Vi har reddet livet deres. Vi har reddet dem fra forfølgelse, overgrep og tortur – har vi ikke rett til å få vite hvordan de svarer på vår hjelp og vår generøsitet? Om Steen tok til seg en gjest og lot han få bo sammen med hans familie, ville han ikke være interessert i å vite hvordan gjesten oppførte seg mot hans familie? Og om gjesten svarte med å stjele Steens penger og begå overgrep mot Steens barn, ville ikke det ha en spesiell interesse for Steen?

I tillegg til at AUF-nestlederen i Oslo avslører at han ikke ønsker at noe negativt skal rapporteres om innvandrere, så er jeg nesten sjokkert over hans servile holdning overfor norske medier.

– Men det betyr ikke at jeg har rett til å male et dystert bilde av mediene som innvandrerfiendtlige. Selv om det er mye følelser involvert i innvandringsdebatten, kan jeg ikke sitte på min høye hest. Jeg skylder ikke på at journalistene er dømt til å være skeptisk til mennesker som meg.

Det Warsame her i realiteten sier, er at ingen av oss har rett til å kritisere mediene dersom vi synes at de gir en mangelfull eller skjev fremstilling av virkeligheten. Og om dette er en utbredt holdning blant AUF- og AP-folk, så er dette meget oppsiktsvekkende. Vi har altså ikke rett til å fremsette kritikk mot mediene! En slik servil og underdanig holdning til mediene er jeg særdeles glad for at ikke alle har.

annonse

Vi trenger desidert en opposisjon til mediene! De aller fleste oppegående mennesker ser tydelig at våre medier bare blir mer og mer like. Journalister fra det ene mediet ansettes i det andre og «innavlen» er åpenbar. De mener stort sett det samme, og når alle de store mediene har valgt linjen der de fremstiller innvandringen som en eneste stor berikelse, burde det opplyste mennesket forstå at vi som samfunn trenger at noen våger å opprette nettaviser som skaper den balansen i virkelighetsbildet som MSM ikke makter.

Men det skjønner ikke nestlederen i Oslo AUF. Han innbiller seg at de alternative mediene som har dukket opp de seneste årene er en trussel mot samfunnet og kun presenterer fake news.

– Men i en tid der vårt politiske system står overfor en digital trussel, i form av ytterliggående, alternative medier og falske nyheter, er det viktigere enn noensinne å se det store bildet.

Det er uhyre fordomsfullt å anse de nye digitale mediene som en trussel. De har tvert imot oppstått pga et skrikende behov for å skape balanse i nyhetsbildet. Og å påstå at de kun presenterer fake news avslører en grunnleggende uvitenhet om hva som presenteres. Det er en tragedie at unge norske politikere, som kanskje i fremtiden vil bli sentrale ledere i Norge vet så lite om hva som faktisk skjer i Norge og Europa.

Og det er norske medier sitt ansvar. De lar simpelthen være å rapportere om alle de grove overgrepene som begås av innvandrere rundt omkring. De later som slike ting ikke finner sted. Overfallsvoldtekter, grooming, æresdrap, grov undertrykking osv underrapporteres i MSM. Og i den seneste tiden er det avslørt at statistikker lages på grunnlag av direkte feilopplysninger. En statistikk som registrerer en innvandrer som fullt sysselsatt når vedkommende jobber bare en time pr uke, må selvfølgelig bli fullstendig gal.

Både lederen for ARS og nestlederen i AUF Oslo, er overbevist om at de nye mediene utelukkende har oppstått fordi de ønsker å stigmatisere og skape hat mot minoritetsgrupper. Sannheten er at disse mediene består av sannhetssøkende mennesker som reagerer på at et falsk virkelighetsbilde spres i så godt som alle norske medier.

Uansett hvor mye jeg er glad i og støtter mine venner som er innvandrere, så kan jeg ikke la være å se i øynene at det ikke kun er gode mennesker som har kommet som gjester til Norge. Sammen med de gode innvandrerne som virkelig ønsker å skape seg et godt liv i Norge og gjerne vil betale tilbake vår generøsitet ved å jobbe og klare seg selv, kan vi ikke benekte at vi også har mottatt kriminelle, voldelige og asosiale individer som kun ønsker å utnytte oss. Dette har det norske folk rett til å få viten om.

Og for å presentere mitt eget ideal: Det må ikke finnes en eneste del av virkeligheten som jeg vil nekte å se i øynene. Dessverre er ikke dette idealet til norske medier og/eller norske antirasister og venstreorienterte politikere! De nekter simpelthen å forholde seg til virkeligheten, og vil også skjule den for det norske folk! Takke meg til at vi har Resett, som våger å se virkeligheten i øynene!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon