Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
annonse
annonse

Et fredelig og fritt demokrati, er helt og fullstendig avhengig av ytringsfriheten. Det er den som gjør det mulig for folk å bruke ord for å gjøre til kjenne sine meninger og bekymringer.

Jan Tore  Sanner bør være glad for at velgerne velger ordet som våpen, selv om ikke alle er like utdannet som han i saklighetens kunst. I stedet for fordømmelser, bør han imøtegå med argumenter. Det er det man gjør i siviliserte samfunn.

Frykten som grunntone

annonse

Mange er redde på grunn av samfunnsutviklingen. De frykter terror, voldelige ran, drap, bilbranner, voldtekter, gjengvoldtekter, knivoverfall, trakassering og mange flere ting det er grunn til bekymring for i dagens Norge. Folk er rett og slett redde for at deres kjære skal rammes, og de er sannsynligvis i et ufattelig mye større antall enn de få som våger å gi uttrykk for det i kommentarfelter.

De som tør å tale kommer fra de som er ubeskyttet, som opplever at farene eskalerer og rykker nærmere og nærmere deres hverdag uten at politikere og media har annet enn taushet, floskler og bortforklaringer å tilby. Og mens de ubeskyttedes frykt bunner i redsel for den fysiske tryggheten i deres daglige liv, sitter de beskyttede og frykter kritikken som kommer til uttrykk via ord.

De beskyttedes løsning

«Hatet» må bekjempes, hyles det fra regjeringskontorer, hovedstrømsmedier og alksens NGO’er. De beskyttedes fordømmelse over folks redsel for sine familiers trygghet hagler i et tiltagende omfang og tempo. Det vedtas lover mot «hatytringer,» Facebookstatuser slettes, legitim kritikk fremstilles som menneskehat, og sterkt venstrevridde representanter sendes til FN med fritt leide til å dømme det norske folk til rasister på verdens scene.

annonse

Det er åpenbart at de beskyttede vil ha folk til å holde kjeft om sine bekymringer, og at de bruker alle midler de har til rådighet for å få det til å skje. Hvis de skal beholde makten er de faktisk helt avhengige av å lykkes i å kvele den alvorlige kritikken og bare beholde den mindre alvorlige, den som kan gi skinn av at deres demokratiske sinnelag er intakt.

Fortsett å bruke ytringsfriheten

Ytringsfriheten er grunnlovsfestet, og i tillegg nedfelt som en menneskerettighet i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Den er ment som et vern mot vold, som et fredelig våpen folk i et sivilisert samfunn er i sin fulle rett til å bruke når de opplever urett. Farer som tiltar i folks hverdag er en slik urett som strider mot Grunnlovens pålegg til de folkevalgte om å beskytte borgerne.

Derfor er det all mulig grunn til å bruke det frie ordet, uavhengig av hvor fysisk uvel Jan Tore Sanner og andre ansvarlige makthavere blir.

Så får vi håpe at de en dag tar til fornuften og kommer med motargumenter, i stedet for fordømmelser.

annonse

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon