Viking Sky sendte i 14-tiden lørdag ut en nødmelding om motorstans. Over 1.300 personer var om bord. Foto: Frank Einar Vatne / NTB scanpix
Sjøfartsdirektoratet prøver å avdekke forhold om bord som kan ha betydning for andre fartøy. Viking Sky ber om tillatelse til å seile til Kristiansund.

Inspektørene fra Sjøfartsdirektoratet gikk først om bord mandag for å prøve å finne ut hva som førte til at skipet fikk motorstans lørdag. Målet er å raskt avdekke om det er forhold som gjør det nødvendig å advare andre fartøy.

annonse

– I det arbeidet som direktoratet nå gjør om bord, så er det stort fokus på å avdekke om det kan være forhold ved hendelsen, teknisk eller operasjonelt, som kan ha betydning for andre fartøy. Arbeidet er ikke ferdig og direktoratet vil raskt gå ut med informasjon om slike forhold skulle bli avdekket, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i en pressemelding.

Tirsdag fortsatte inspeksjonen av cruiseskipet.

– Etter ulykken i 2007 med ankerhåndteringsskipet Bourbon Dolphin gikk vi etter kort tid ut med en foreløpig sikkerhetstilråding basert på de opplysningene vi etter hvert fikk. Skulle vi få informasjon i den gjennomgangen som nå pågår, som vi mistenker kan berøre andre skip, skal en ikke være i tvil om at vi kommer til å informere raskt om dette og eventuelt anbefale midlertidige tiltak, påpeker han.

Nærmer seg årsaken

Tirsdag har inspektørene konsentrert seg om skipets maskineri og logger knyttet til alarmene som oppsto forut for og under hendelsen i Hustadvika. Direktoratet jobber tett med rederiet og klasseselskap for å identifisere årsaken til «blackouten» i maskineriet.

– I tillegg bistår direktoratet både politi og havarikommisjonen i deres arbeid, opplyser Alvestad.

Tirsdag kveld sier havarikommisjonens Dag Lisbeth til BTat de begynner å få en klar formening om hva årsaken til blackouten var. Ved 22.30-tiden tirsdag kveld får NTB opplyst av Liseth at dagens arbeid er avsluttet, men at han ikke vil gi noen konklusjon på nåværende tidspunkt.

Til avisen sier kommunikasjonsrådgiver Jon Mørland for viking Ocean Cruises som eier Viking Sky, at skipet skal til Vestbase i Kristiansund for å repareres.

Inntil bakgrunnen for motorstansen er kjent, kan ikke rederiet få seilingstillatelse til Kristiansund. De kan imidlertid få tillatelse for enkeltseilas, gitt at Sjøfartsdirektoratet er sikre på at sikkerheten ivaretas.

– Det kan blant annet være et krav om at Viking Sky har med en slepebåt, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad til BT.

Håper på drift i april

Rederiet ønsker å flytte cruiseskipet fra Molde til et verksted i Kristiansund for å begynne på utbedringene av skipet. For å få gjort dette, må denne operasjonen oppfylle en rekke krav som direktoratet jobber med å avklare overfor rederiet. Rederiet har tidligere uttrykt et håp om at skipet kan settes i drift igjen allerede i april.

Sjøfartsdirektoratet skrøt allerede mandag av mannskapets innsats da motorhavariet skjedde. Det ble også utført en dykkerundersøkelse av skipet som viste at skroget ikke har fått skader og at skipets kjølevannsinntak var åpne.

Første tilsyn er gjennomført etter Viking Sky-ulykken, og Sjøfartsdirektoratet mener det er for tidlig å konkludere om hva som var årsaken.

Statens havarikommisjon, Sjøfartsdirektoratet, politiet, motorprodusenten og de ansvarlige for mannskapet startet mandag undersøkelser av Viking Sky.

Etter en første inspeksjon slår Sjøfartsdirektoratet fast at det er for tidlig å konkludere med hva som var årsaken til at cruiseskipet fikk motorhavari på Hustadvika i Fræna kommune sørvest for Kristiansund lørdag.

– Det som er på det rene er at det har vært en blackout, men at vi foreløpig ikke kan si noe om årsaken til denne. Det som midlertidig er klart er at når først hendelsen oppsto så har mannskapets kompetanse og innsats vært en viktig faktor i at det gikk bra, skriver direktoratet, som vil fortsette med videre undersøkelser tirsdag.

Det har også blitt gjennomført en dykkerundersøkelse mandag, men det er ikke funnet skader på skipets skrog. Dykkerne har også kontrollert inntakene for kjølevann for å se etter tett inntak.

– Disse er bekreftet fra dykker å være åpne og tilsynelatende i orden, skriver direktoratet.

Avhør tidligst tirsdag

Politiet ønsker i tillegg til de tekniske undersøkelsene å avhøre sentrale personer på skipet.

– Vi har ingen mistanke om at det er begått en straffbar handling. Men straffeprosessloven hjemler en etterforskning når det er snakk om ulykker. Her var det et stort skadepotensial. Derfor har vi valgt å se på dette, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

Avhørene vil tidligst begynne tirsdag. Skovly ser for seg at det kan være naturlig å ha med folk fra for eksempel Sjøfartsdirektoratet som har ekspertise på området.

Går gjennom lydopptak

Sjøfartsavdelingen i Statens havarikommisjon sendte tre personer til Molde mandag. De skulle samle sammen alt som fantes av elektronisk informasjon fra skipet.

Blant annet skulle de finne en voyage data recorder (VDR) som forhåpentlig vil gi innblikk i hva som skjedde på broen, og i tillegg vil kommisjonen gjennomgå lydinformasjon blant annet fra motorrommet.

– Her er det for eksempel en hel del alarmer og logger som skal gjennomgås, sier avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i Havarikommisjonen til Bergens Tidende.

Amerikanske etterforskere

Cruiseskipet hadde passasjerer fra mange land, og flere stater kan komme til å melde inn interesse for å delta i arbeidet med å undersøke ulykkesårsaken.

Den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) bekrefter overfor NTB at de kommer til å delta i arbeidet.

– Vi kommer til å sende to etterforskere for å assistere undersøkelsene, antakelig innen en dag eller to, sier pressetalsmann for NTSB Keith Holloway.

I tillegg til de eksterne undersøkelsene har Viking Sky begynt en intern undersøkelse av hendelsen.

– Vi har selv ekspertise om bord som undersøker hva som har gått galt i motorrommet. Mannskapene vil bistå politiet og havarikommisjonen når de kommer i gang, sier pressetalsmann Marius Steen i Wilhelmsen Ship Management til Bergens Tidende.

Skipets fire dieselmotorer er levert av tyske Man, som også har sendt folk til Molde. Lørdag stanset alle motorer samtidig.

– Vi er i tett kontakt med Viking og har sendt et service-team som straks vil starte analysen av det som har hendt, skriver kommunikasjonssjef Jan Hoppe i Man Energy Solutions i en epost til avisa.

NTNU-professor Svein Kristiansen er kritisk til at cruiseskipet Viking Sky lørdag besluttet å seile over Hustadvika, og mener det var ren gambling.

Det var i 14-tiden at cruiseskipet Viking Sky lørdag sendte ut en mayday-melding om motorstans på Hustadvika i Fræna kommune i Møre og Romsdal. Skipet la til kai i Molde søndag etter en omfattende redningsaksjon, der flere hundre personer ble hentet ut i helikopter.

Professor i marin teknikk ved NTNU, Svein Kristiansen, mener for mye av oppmerksomheten har vært rettet mot redningsaksjonen og sier skipet ikke skulle vært ved Hustadvika i det hele tatt.

Les også: Full gjennomgang av cruisehavariet på Nordvestlandet: – Viking Sky-rederiet beklager

– Man ser ikke helt det fundamentale. Et cruisefartøy med over 1300 mennesker seiler ut i et farvann med en sjøtilstand eller bølgehøyder hvor man med en gang burde skjønne at man ikke har mulighet til å ta i bruk egne livbåter hvis noe går galt. Det er det skandaløse i dette, sier han til NRK.

Kristiansen kritiserer skipsledelsen, og mener de burde visst hvilke bevegelser skipet kunne utsettes for dersom det kom ut av drift i stormen.

Losoldermann Emil Heggelund har på sin side uttalt at det ikke var noe som tilsa at cruiseskipet ikke skulle gå over Hustadvika, og at kapteinen tok avgjørelsen i tråd med råd fra de to losene om bord.

– Vi må huske at dette er et 203-meter havgående fartøy som er to år gammelt og bygd etter høyeste standard. Det er ikke noe som tilsier at dette fartøyet ikke kunne gå eller at seilasen ikke kunne bli utført på en sikker og trygg måte, sier Heggelund til NRK.

Hurtigruten valgte på sin side å ikke la skip krysse Stad og Hustadvika lørdag.

– På grunn av det dårlige været valgte kapteinen å utsette avgangen fra Bergen et halvt døgn. Dermed gikk skipet fra Bergen lørdag morgen, og passerte Hustadvika søndag morgen i stedet for lørdag kveld, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til Dagens Næringsliv.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.