Krisesentersekretariatets leder Tove Smaadahl er kritisk til regjeringens nye handlingsplan mot voldtekt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse

Regjeringen lanserte mandag en ny handlingsplan mot voldtekt. Krisesentersekretariatet er skuffet over planen og mener den mangler både tiltak og midler.

annonse

– Vi er skuffet over regjeringens handlingsplan. Den er full av fine ord, men lite konkrete tiltak og ingen midler, sier leder Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet til NTB.

annonse

Hun er spesielt kritisk til situasjonen i landets politidistrikter, som hun mener fører til at sakene ikke blir ferdigstilt innen rimelig tid.

Både etterforskningsledere og tillitsvalgte har det siste året varslet om manglende bemanning i politidistriktene, noe som fører til lengre behandlingstid for blant annet voldtektssaker og barnevoldssaker.

Lengre saksbehandlingstid

– Politiets Fellesforbund har tidligere i år beskrevet situasjonen som helt uholdbar. Krisesentersekretariatet mener at den manglende prioriteringen av vold- og overgrepssaker i politiet setter liv og helse i fare, sier Smaadahl.

annonse
annonse

Politidirektoratet og Riksadvokaten har fastsatt et mål om gjennomsnittlig saksbehandlingstid i voldtektssaker på 130 dager fra anmeldelse til påtalevedtak i politiet.

Ifølge tall fra Politidirektoratet var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden 217 dager i 2018. Det er en oppgang fra 198 dager året før og opp fra 178 i 2016.

Provoserende fra regjeringen

I en kronikk i VG om handlingsplanen skriver konstituert justis- og innvandringsminister Jon Georg Dale (Frp) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) at regjeringen «har levert et historisk løft av norsk politi».

Smaadahl betegner detter som provoserende.

– Handlingsplanen må ikke bli regjeringens alibi for å svikte de utsatte. Det trengs økte ressurser til politiet, det samiske samfunn trenger en egen handlingsplan og voldtekt i nære relasjoner må opp på den politiske agendaen, sier lederen for Krisesentersekretariatet.

Forebygging og ansvarliggjøring

Noen av hovedpunktene i handlingsplanen:

* Gi barn og unge bedre kunnskap i skolen om hva overgrep er. De skal lære om respekt for egne og andres grenser. Dette skal inn i den nye læreplanen, som skal fastsettes høsten 2019.

* Regjeringen vurderer en samlet gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd for å sikre at gjerningsbeskrivelser og strafferammer står i et fornuftig forhold til hverandre.

* Riksadvokaten skal vie særskilt oppmerksomhet til saker som gjelder voldtekt.

* Unge menn skal ansvarliggjøres og konsekvensene av å bli politianmeldt for voldtekt skal tydeliggjøres.

* Overgrepsmottakene skal gjøres bedre kjent for publikum. Incestsentrene, krisesentrene og støttesentrene for kriminalutsatte skal styrkes, slik at voldtektsutsatte får bedre oppfølging.

Det er Politidirektoratet som vil få ansvar for å koordinere oppfølgingen av planen. Hvert departement har ansvar for å gjennomføre tiltak innenfor eget ansvarsområde.

Fakta om voldtekter i Norge

* Minst 9,4 prosent av alle kvinner og 1,1 prosent av menn er blitt utsatt for voldtekt.

* 87 prosent av dem som anmeldte voldtekt, var kvinner. 83 prosent var under 30 år.

* 98 prosent av alle som siktes for voldtekt, er menn. De fleste er mellom 15 og 30 år.

* I 2017 ble 1.798 voldtektssaker etterforsket. Det er opp fra 1.357 saker i 2013. Det er også en svak økning i antall saker med tiltale, fra 341 saker i 2013 til 382 i 2017.

* Tall fra Kripos viser at voldtekter oftest anmeldes av unge i aldersgruppen 13 til 21 år.

* 33 prosent av voldtektssaker blir oppklart.

* Politidirektoratet og Riksadvokaten har fastsatt et mål om gjennomsnittlig saksbehandlingstid i voldtektssaker på 130 dager fra anmeldelse til påtalevedtak i politiet. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var i 217 dager i 2018.

* Regjeringen lanserte 25. mars en handlingsplan mot voldtekt, med tiltak fordelt på fem områder: Målrettet forebygging, styrket hjelpetilbud etter voldtekt, bedre oppfølging av gjerningspersonene, styrket etterforskning og behandling i rettsapparat.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Kripos, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Handlingsplan mot voldtekt.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.


Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for kommentarfeltet. Disse finner du her.