Journalist Fredrik Græsvik. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vi er nå trolig inne i den største nedturen for norske og internasjonale vestlige medier i moderne tid.

I flere år har de røde mediene bombardert folket med anklager mot president Trump om valgjuks og samrøre med Russland før presidentvalget i 2016. Dette i tillegg til en mengde anklager mot presidenten om andre forhold.

Etter svært grundig og omfattende etterforskning er konklusjonen i USA at det ikke finnes grunnlag for anklagene og saken er henlagt.

Vi kan tenke oss hvordan dette føles for alle anklagende medier og journalister, i alle fall hvordan det BØR føles og erkjennes. Eller hva Græsvik, Jørgensen med flere?

Forutinntattheten deres kontinuerlig har demonstrert er vel neppe mulig uten et sterkt farget politisk ståsted. Vi må, i de minste, innrømme dem et slikt noe formildende utgangspunkt. Skjønt, med tanke på hva vi alle bør forvente av norsk moderne journalistikk av objektivitet, er det egentlig formildende?

Det konkluderende svaret må naturligvis være et rungende NEI!

Politisk forutinntatte journalister uten personlig integritet og uten basiskunnskap om grunnleggende mediale verdier har intet i en slik jobb å gjøre!

Det er selvsagt med viss tilfredshet vi med en noe større objektiv evne konstaterer rettferdigheten. Å håpe på mediale erkjennelser er selvsagt for mye å vente. Til dette er den politiske slagsiden alt for dominerende, så dominerende at alt annet enn egen sterke rødfarge helt overskygger både nødvendig nøytralitet og objektivitet.

Dette er en dag for både glede over nyheten fra USA og enda mer tristhet over manglende kvalitet hos våre medier.