Sivilombudsmannen har i et brev konkludert at norske fengsler ikke har oversikt over isolasjonsbruken mot innsatte. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
annonse

Sivilombudsmannen sier myndighetenes statistikk over hvor mye innsatte har vært isolert i fengsel, ikke er til å stole på.

Gamle datasystemer, teknisk trøbbel og manglende registrering gjør at statistikken fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ikke kan stoles på, er Sivilombudsmannens konklusjon, ifølge Bergens Tidende.

– Isolasjon i et fengsel er det strengeste inngrepet staten bruker. Det er skadelig for de innsatte. At ikke myndighetene har full kontroll over bruken av isolasjon, er dypt problematisk og helt uholdbart, sier professor Peter Scharff Smith i kriminologi ved Universitetet i Oslo.

annonse

Bergen fengsel gjør flest vedtak om isolasjon i Norge. I februar slo Sivilombudsmannen fast at fengselet bryter loven når de isolerer innsatte.

All isolering eller utelukkelse i norske fengsler skal registreres, ifølge retningslinjene i Straffegjennomføringsloven.

– Feilene som er avdekket medfører at det er stor usikkerhet knyttet til antallet utelukkelser tilbake i tid, uten at vi kan tidfeste dette nøyaktig. Dette betyr altså at tidligere statistikk om antallet vedtak om hel og delvis utelukkelse ikke er pålitelig, skriver KDIs assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i en epost.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.