Morten Holm / SCANPIX

Etter hva Resett har fått opplyst fra en intern kilde er Næringsdepartementet i ferd med å avslutte utarbeidelsen av et lovforslag som vil gjøre det straffbart å trakassere telefonselgere.

annonse

Personer som gjentatte ganger gjør seg skyldig i trakassering av telefonselgere, vil kunne få inndratt telefonen.

Kort fortalt er lovforslaget basert på det som omtales som «tominutters-prinsippet». Dette går ut på at telefonselgere i ca to minutter skal ha anledning til å presentere sitt produkt uten at personene som ringes opp skal kunne avslutte samtalen, ty til ukvemsord eller liknende. Blir samtalen lenger enn to minutter, har den som har blitt oppringt lov til å avslutte samtalen på en høflig måte.

Personer som nekter å gi telefonselgere rimelig tid til å presentere sitt produkt, eller som tyr til skjellsord og trakassering, skal telefonsalgsselskapene kunne politianmelde, med advarsler, bøter og i spesielt grove tilfeller inndragning av telefonen som resultat.

For å kunne bevise tilfeller av trakassering og liknende skal telefonsalgsselskapene kunne ta opp samtalene telefonselgerne har med publikum på bånd og lagre samtalene i inntil seks måneder.

Forslaget til lov om telefonsalg skal etter sigende også inneholde en paragraf om at bare demente, beboere på helseinstitusjoner og liknende grupper skal ha anledning til å reservere seg mot telefonsalg mot fremleggelse av helseattest. Men på dette punktet skal det være uenighet i regjeringen, og det er mulig at en generell reservasjonsrett i forhold til telefonsalg vil bli opprettholdt.

Hensikten med den foreslåtte loven skal være å heve telefonselgeres sosiale anseelse og å redusere det høye sykefraværet i yrkesgruppen, å mangedoble antallet telefonselgere og å gjøre telefonsalg til en vekstnæring.

I dag er det ca 2000 telefonselgere i Norge. Næringsdepartementet mener at dette antallet bør kunne økes til 15–20 000.

Resett vil forfølge saken.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.