Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse
annonse

Regjeringen er åpenbart stolt over å ha avviklet lisensordningen.

I FrPs partiprogram tas det til orde for å avvikle NRK-lisensen. Mulig de har greid det ved å øke den allmenne skattebyrden, men det ser ikke ut som at intensjonen i programpunktet dermed er oppfylt:

– Fremskrittspartiet vil fjerne lisensavgiften, omgjøre NRK til aksjeselskap og selge statens aksjer. Finansiering av NRK må skje på samme vilkår som for andre kringkastingsselskaper.

annonse

Jeg har laget en graf som sammenligner utviklingen i NRK-lisens tilbake fra 1987 og satt denne opp mot konsumprisindeksutviklingen samme periode (kilder: Medie Norge/Uib og SSB).

Merk at i grafen er 2019-konsumprisindeken basert på februardata, da endelig indeks for 2019 selvsagt ikke foreligger i år, og 2020 er en prolongert utvikling fra februar 2018-2019.

FrP har programfestet å skrote lisensordningen og selge ut NRK som eget AS, noe som i og for seg er bra, men med regjeringens beslutning nå har vel FrP nettopp gitt sin tilslutning til tidenes byks i NRK-skatten.

Jeg har ikke sett på hva omleggingen fra lisens til skatt innebærer i totalinntekter for statsmastodonten, men sett på den alminnelige husstandskostnaden i den grad en alminnelig husstand eksisterer. Til det synes det neppe sannsynlig at ikke Finansdepartementet har sikret minst like god finansiering til mediemastodonten med ny finansieringsmodell, og jeg er er ikke bekymret for NRKs fremtidige inntekter.

annonse

Lisensavdelingen med omtrent 100 årsverk legges ned. Hva dette betyr for totaløkonomien har jeg ikke sett beregninger for.

Ifølge SSB er det i 2018 såvidt over 900.000 alenehusholdninger av landets vel 2,4 millioner privathusholdninger. Husholdningsbeskatningen blir således mitt hovedanliggende, selv om kulturministeren på Dagsrevyen i går bedyret at husholdning er et avleggs begrep.

Kanskje er jeg gammeldags, men jeg mener fortsatt å se at vi har husholdninger i Norge. «Normalhusholdningen» består av to arbeidende voksne. Medianinntekten til arbeidende kvinner er ifølge SSB i 2016 på kroner 476.400,- og tilsvarende for menn, kroner 508.800,-

En «normalhusholdning» vil altså med den nye finansieringsmodellen (der hver av partene har en inntekt på over kr 350.0000,-) altså betale årlig kr 3.400,- tilsammen for NRK, her betyr det ikke noe om man er døv, blind eller halt på venstre fot. Økningen i NRK-skatten utgjør for disse prosentvis 11,88% fra 2019 til 2020, det vises i grafen som tidenes byks.

Ille nok at man fra perioden 1987-2019, der man har hatt en økning i konsumprisindeksen på omtrent 100%, har hatt en prisutvikling i NRK-lisensen på rundt 200%, men med siste bykset i tvangsskatt skuffer FrP stort.

annonse

 

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon