Oslo 20140124. Illustrasjonsbilde av en globus. Kart. Norge. Europa. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
annonse

Etter terrorangrepene mot de to moskéene i Christchurch, New Zealand går mange medier og kommentatorer langt i å legge ansvaret for ugjerningen på ikke-voldelige innvandringsrealister og spesielt de som har omtalt begrepet «The Great Replacement».

Det journalistene ikke ser ut til å innse er at mediedekningen avslører medias dobbeltmoral angående deres egen omtale av terrorangrep. Mediedekningen ser ut til å endre karakter alt ettersom det er islamister eller militante nasjonalister/islamkritikere som står for terroren.

Uttrykket «The Great Replacement» stammer fra en pamflett Renaud Camus publiserte i 2011 og bygget på det observerbare faktum at Frankrike i løpet av én generasjon endret sin demografiske sammensetning. Fra å være etnisk fransk til å være en blandet befolkning hvor fransk kultur og identitet blir fortrengt. Denne befolkningsutskiftningen blir noen ganger promotert for så i neste åndedrag avvist som konspirasjonsteori.

annonse

Konspirasjonsteorier

Hva gjør man når virkeligheten er åpenbar for de fleste å se, men den er ødeleggende for en bestemt agenda? Da kan man alltids beskylde folk for å være konspirasjonsteoretikere.

For det er ikke bare Berglund Steen i Antirasistisk Senter, men flere aktører i mainstream media som kaller konseptet en konspirasjonsteori. Men det er langt fra en konspirasjonsteori når overnasjonale organisasjoner, politikere og næringslivsorganisasjoner i inn- og utland har vært helt åpne om at migrasjon til Europa er løsningen på Europas aldrende befolkning.

annonse

F.eks publiserte FN en pressemelding 17. mars. 2000 med tittelen: «Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?»

Propagandakjøret fra mainstream media parallelt med konspirasjonsanklagelsene er at vi skal være etnisk og kulturelt mangfoldige. Det blir enda mer tydelig hva agendaen er når vi bevitner den praktiske politikken. Mellom 2006 og 2016 stod innvandring for 80% av befolkningsveksten i Norge ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2016 utgjorde innvandrer 16,3 prosent av folkemengden, en økning på 119 prosent fra 2006, ifølge en gjennomgang ABC Nyheter. I 2060 er andelen ventet å stige til 33 prosent.

Når man peker på denne åpenbare demografiske endringen, samt også de politiske lederne og akademikerne som er talsmenn for denne endringen, da nytter det ikke å prøve å stemple dette som en «konspirasjonsteori». Det er bare et desperat forsøk på å diskreditere fakta, og man oppnår bare at begrepet mister sin betydning når man i tide og utide kaster fra seg slike beskyldinger.

Selv om det finnes overveldende bevismateriale for å hevde at befolkningsutskiftningener virkelig, så er ikke lederen for en av moskeene på New Zealand, Ahmed Bhamji, like nøye på bevisføringen når han spyr ut seg påstanderom Mossads og Israels involvering i finansieringen av terroristen Tarrant. Ingen av venstreaktivistene med sine love not hate- bannereføler seg kallet til å rope opp når Bhamji tar på seg sin hatefulle og antisemittiske foliehatt.

annonse

Multikulturalismens politiske schizofreni

Vi trenger en debatt om befolkningsutskiftningen og all diskreditering til tross så vil stadig flere diskutere dette. Laura Southerns Youtube-video om temaethar nå over 14 000 kommentarer, og en oppfølgingsvideo «The Streets of Paris» hvor hun dokumenterte den demografiske virkeligheten i Frankrikes hovedstad har over 22 000 kommentarer.

I programmet Underhuset på TV2 24. februar 2017 la ikke lederen i Landsforeningen mot rasisme, Mina Adampour, noe i mellom: «Det å være blond og blåøyd kommer til å forsvinne!»

The Guardian publiserte 3. September 2000 en artikkel som het «The last days of a white world»hvor de argumentere at for at det var bra og rettferdig at etniske europeere blir en stadig mindre andel i deres respektive hjemland. Slike uttalelser er gode eksempler på multikulturalismens politiske schizofreni. Etno-masochistene har ikke vært fremmed for å snakke om dette tvert imot, de ønsker utviklingen velkommen. Når europeere, som ikke vil bli etnisk fortrengt, tar opp problemstillingen da er det plutselig en konspirasjonsteori. God dag mann, økseskaft!

Hva er løsningen?

Vi må tåle beskyldningene om at vi har foliehatt på oss, vi skal være de som fryktløst påpeker at keiseren har ingen klær. Det verste som kan skje er at vi lar oss skremme til taushet av mainstream media. Innvandringsrealister må fortsette å snakke om problemet, og jeg er derfor veldig glad når jeg ser hvordan den patriotiske ungdomsorganisasjonen Generasjon Identitet adresserer terrorangrepet i New Zealand.

I videoene «Was Christchurch our fault? The terror of hypocrisy» og «Stop the Great Replacement! Action in Vienna» publisert av lederen i Generasjon Identitet Østerrike, Martin Sellner, gir han selve fasiten på hvordan patrioter bør svare og handle når vi blir konfrontert med terrorisme begått mot muslimer av ikke-muslimer.

Sellner starter den første videoen med å forklare at terroristens ide om at de ubevæpnede moské-gjengerne på noen måte skulle være legitime mål er feil, om man vil krige med militante islamister er det nok av mål i diverse væpnede konflikter rundt om i verden. Terroristens metode er både umoralsk og strategisk feil.

Doble standarder: ikonisering og anonymisering

annonse

Videre tar han et oppgjør med medias dobbeltmoral. Når en islamist utfører et terrorangrep er media raskt ute med å advare mot å generalisere og demonisere en hel gruppe basert på handlingen til et enkeltindivid. Med patrioter gjør de det motsatte: én gal morder blir gjort til talerør for alle som deler hans meninger på enkelte områder.

Sellner viser også til at media behandler terrorister forskjellig. Ingen husker navnene på eller ansiktene til islamistiske terrorister. Hvorfor? Media anonymiserer dem. Med høyreorienterte terrorister gjør de det motsatte: de ikoniserer dem.

Samme logikk gjelder for ofre. Husker du bildet av den lille 4-årige gutten som lå med ansiktet ned død på en strand ved middelhavet? Selvfølgelig gjør du det. Media gjorde sitt ytterste for å ikonisere han og gjøre han til symbol for en hjerterå og rasistisk innvandringspolitikk. Media fortalte derimot ikke at hans far som hadde bodd trygt i Tyrkia i flere år ville til Sverige fordi han ville til et land med gratis tannlege. Gutten døde som følge av uansvarlighet og grådighet.

Hva med ofrene for islamistisk terror? De anonymiseres og glemmes.

Disse doble standardene gir en oppskrift for hvordan man kan svare medias urettferdige og useriøse kritikk: Start med å si deg enig i at man ikke bør generalisere ut fra handlinger til islamistiske terrorister til alle muslimer, men bruk dette så umiddelbart til å kreve tilsvarende standard for innvandringsrealister.

Flytt Overton-vinduet

I den andre videoen omtaler Sellner en aksjon Generasjon Identitet gjennomførte i Vienna. Til tross for at media allerede hadde startet sin kampanjejournalistikk mot alle som har omtalt problemstillingen knyttet tilThe Great Replacementlot ikke Generasjon Identitet seg skremme. Tvert imot, de valgte nettopp å bruke begrepet på sitt banner da de gjorde en motdemonstrasjon mot en marsj gjennomført av innvandringslobbyen i Vienna.

Å la seg skremme til stillhet er det samme som å gi bort definisjonsmakt til politiske meningsmotstandere. De får sette premisset for tillatt debatt. Derfor må man ikke vike en tomme på hva man har lov til å si og bruk av fredelige virkemidler. Ved å flytte Overton-vinduet for hva som er akseptabel diskurs beveger man debatten i riktig retning.

Vi vet at vi har faktaene på vår side, og derfor er det så viktig for multikulturalistene å forhindre debatt. Klarer vi å få til en åpen debatt vil vi vinne.

Multikulturalistene og de politisk korrekte er livredde for ikke-voldelig motstand mot deres i fallerte eksperiment. Jeg tror det er i lys av dette vi må se at deep-state i Østerrike, representert ved en aktor som hater Generasjon Identitet, valgte å gå til husransakelse av Martin Sellner sin bolig mandag 25. mars.

At massemorderen fra New Zealand donerte penger til Sellner i januar 2018, som Resett omtalte tirsdag 28. mars, gjør ikke Sellner eller Generasjon Identitet på noen måte ansvarlig for hans handlinger. Om en ekstrem miljøverner skulle finne på å angripe oljeinstallasjoner i Norge er Natur og Ungdom selvfølgelig ikke medvirkende selv om terroristen skulle ha funnet på å donere penger til dem i forkant.

For de som er interessert i detaljene rundt den politiske trakasseringen av Sellner og Generasjon Identitet anbefaler jeg videoen under hvor Sellner gir en oppdatering om prosessen mot han.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse