Illustrasjonsbilde. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP
annonse
annonse

Det er mye interessant som presenteres i dagens debatt om klimapolitikk og engasjementet er helt klart tilstede hos ungdommen. Jeg sjekket om hva MDG mener om denne sak men de er ikke helt på den ballen.

Bruk av fossilt brennstoff til energiproduksjon og tilhørende utslipp av CO2 er et tema som stadig diskuteres og som nylig fikk barn og ungdom til å kreve at Norge stopper olje og gass produksjonen. Her vil jeg ta for meg en del av problematikken som ikke blir belyst tilstrekkelig og det er:

  1. Hvilke nye materialer skal erstatte petrokjemiske produkter som går til plast, maling, kosmetikk og smøreoljer?
  2. Gitt at det går minst 50 til 100 år før nye materialer erstatter dagens petrokjemiske produkter, hvem skal da produsere råstoffene (olje og gass)?

På verdensbasis produseres det total i overkant av 100 000 000 fat / dag olje og gass ekvivalenter (1 fat = 159 liter). Av denne totalproduksjon går ca 12% (2018 tall) til petrokjemi. Dette er et tall som øker globalt, det bygges stadig nye «plastfabrikker».

annonse

Behovet for råstoffer til petrokjemiskindustri er altså i overkant av 6 ganger Norges totale produksjon petroleum (ca 1 900 000 fat/dag). Dette er et formidabelt høyt tall og det viser at selv om alle verdens kjøretøy, fartøy og maskiner skulle fases over på fornybar energi de neste 10 år så vil det likevel være et stort behov for olje og gass i overskuelig framtid. Hvem skal produsere disse oljefatene?

Se rundt deg og du vil oppdage at det er vanskelig å finne dagligdagse produkter som ikke har råstoff fra petrokjemi; plast inngår også i de grønne produkter som rotorblader vindmøller og i El-biler. Et paradoks er det at å redusere matsvinn er et viktig miljøtiltak men det kan vanskelig praktiseres uten bruk av plast.

I den vestlige verden er resirkulering av plast et viktig virkemiddel for å redusere bruk av nye ressurser men så langt er det ikke nok til å holde tritt med et økende behov på verdensbasis. Gitt at den teknologiske utviklingen også skulle gi nye materialer som erstatning for plast så må vi selvsagt ønske det velkommen, men som politikeren sa vi kan ikke vedta fint vær.

Verden har et økende behov for olje og gass til petrokjemisk industri og da kan man spørre om ikke Norge i framtiden kan ligge godt an som en råstoffleverandør med et lite CO2 fotavtrykk altså etter at Europa har faset ut kullkraftverk ved hjelp av naturgass.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon