Utlendingsdirektoratet UDI Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

I alt 375 personer ble uttransportert fra Norge i mars. Av dem var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Av disse var 295 i kategorien bort- og utviste, 45 avslag asyl og 35 Dublin/trygt tredjeland, viser månedsstatistikken fra Politiets utlendingsenhet.

I februar ble 306 personer uttransportert, hvorav 120 var ilagt en eller flere straffereaksjoner. Tilsvarende tall i januar var 331 personer. 124 av disse var ilagt en eller flere straffereaksjoner.

annonse

Av de straffede som har blitt uttransportert så langt i år, hadde flest statsborgerskap fra Romania (16 prosent), Polen (14 prosent) og Litauen (10 prosent).

I mars ble det uttransportert 25 mindreårige. Av disse var 24 i følge med foresatte eller nært familiemedlem, og én var enslig mindreårig som ble uttransportert til sitt hjemland.

Politiets utlendingsenhet har det nasjonale ansvaret for tvangsmessig uttransportering av personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

annonse

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon