Utlendingsdirektoratet UDI Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I alt 375 personer ble uttransportert fra Norge i mars. Av dem var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

annonse

Av disse var 295 i kategorien bort- og utviste, 45 avslag asyl og 35 Dublin/trygt tredjeland, viser månedsstatistikken fra Politiets utlendingsenhet.

I februar ble 306 personer uttransportert, hvorav 120 var ilagt en eller flere straffereaksjoner. Tilsvarende tall i januar var 331 personer. 124 av disse var ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Av de straffede som har blitt uttransportert så langt i år, hadde flest statsborgerskap fra Romania (16 prosent), Polen (14 prosent) og Litauen (10 prosent).

I mars ble det uttransportert 25 mindreårige. Av disse var 24 i følge med foresatte eller nært familiemedlem, og én var enslig mindreårig som ble uttransportert til sitt hjemland.

Politiets utlendingsenhet har det nasjonale ansvaret for tvangsmessig uttransportering av personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.