Illustrasjonsbilde av kraftledninger. Foto: Resett

Energi er ett av de områdene i EU hvor det enkelte medlemsland fortsatt har vetorett.

annonse

Nå røper EU-kommisjonen planer om at også energispørsmål skal avgjøres ved flertallsvedtak, en klar maktoverføring til Brussel. Dette angår Norge som medlem av EUs energibyrå ACER.

Planene ble lagt fram under den årlige gjennomgangen av arbeidet med EUs energiunion denne uke. EUs energikommisær Miguel Arias Cañete erklærte under en pressekonferanse at kravet om enstemmige vedtak er «fullstendig utdatert», skriver Forbes.

Det er først og fremst energiskatten EU vil «harmonisere». Beskatningen skal åpenbart brukes til å fremme EUs klimapolitikk. Cañete hevdet bl.a. at «fossil» energi subsidieres med 50 mrd. kroner årlig i EU, mens det angivelig ikke fins skatteintensiver for fornybar energi.

Denne uttalelsen bør sees i lys at av Tyskland aleine har brukt flere billioner kroner på sin såkalt grønne energipolitikk. Cañete er også kommisær for «klimahandling». En uheldig, for ikke å si skjebnesvanger, kombinasjon.

Flertallsvotering betyr at hvert medlemsland får en stemmevekt etter sitt folketall, og saken avgjøres med alminnelig flertall. De «røde sonene» som pr. i dag er unntatt fra dette er diplomati, forsvar, utdanning, helsevesen, energi og skatt.

Kommisjonen har flere ganger tidligere forsøkt å endre EUs direktiv for energiskatt, men det er hver gang blitt stoppet av land som Polen, som er avhengig av sin kullkraft.

Stortinget stemte i fjor for at Norge slutter seg til EUs tredje energipakke. Den omfatter totalt åtte EU-direktiver, herunder tilslutning til EUs energibyrå ACER.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.