Vest-Berlins borgere vender tilbake til den vestlige delen av byen. Tyskland 12. april 1965. Foto Scanpix AP.
annonse
annonse

Sosialisme og demokrati er antagonister. Sosialister er lik religiøse som har «sett lyset». De tolererer rett og slett ikke annerledestenkende. Sosialister bruker derfor bare demokratiet midlertidig inntil «proletariatets DIKTATUR» er endelig på plass.

Da blir det ikke lenger bare boikott, men innesperring og drap på alle annerledestenkende. Sosialisme er ideologi og religion i ett. På samme måte som islam der alle allahs tanker skal implementeres i det verdslige samfunnet.

Murer og piggtråd

annonse

Resultatene av rendyrket sosialisme i praksis kan historiebøkene vise oss med all tydelighet og detaljerte grusomheter. Den stakkars øst-tyske befolkningen ble helt frem til vår tid sperret inne bak høye betongmurer, piggtråd og væpnede vakter med ordre om å skyte til døde enhver som ville flykte hals over hode fra sosialist-«paradiset».

Det er en gigantisk tragedie for vesten at det ikke ble tatt et liknende oppgjør med sosialisme og kommunisme, som med den politiske fetteren nasjonal-sosialismen. Enhver totalitær og diktatorisk ideologi som må drepe de som ikke er hundre prosent enige med den politiske eliten er derfor nødt til å pakke inn sine fremtidige grusomheter mens det fremdeles eksisterer frie valg slik at nye velgere ikke skal oppdage bedrageriet og faren som truer.

MSM er sosialister

annonse

En viktig årsak til at sosialismen ikke havnet på anklagebenkens søkelys etter murens fall skyldtes da som nå at den mediale eliten selv hadde hyllet kommunismen i en årrekke. I starten av sin politiske karriere var Arbeiderpartiets Einar Gerhardsen også kommunist. Men etter krigen dempet han seg og konverterte til sosialdemokrat light fordi han fornemmet hvilken vei den politiske vinden blåste etter fem krigsår med en nasjonal sosialisme-variant.

Les også: By og land går ikke lenger hand i hand

Derfor kom fanatiske sosialister med mottrekket Sosialistisk Folkeparti i 1961 – som i dag heter SV. Fra første stund skapte de kaos på Stortinget. I dag erfarer vi at denne ytterste venstresiden ønsker å generere kaos i det tradisjonelt borgerlige samfunnet. Da AKP-ml kom på banen i 1973 var sosialistene så optimistiske at de håpet på «væpna revolusjon» med kamptreningleire – i Norge. Men da dette etter noen år viste seg vanskelig å få med seg et fornøyd folk på, ble mer langsiktige planer lagt om å kuppe «verdens beste land å bo i».

Vesten undergraves

Det er fruktene av denne, langsiktige nedrivingen av det gode Norge – ja hele vesten – vi i dag er vitne til. Suksessen for de revolusjonære må sies å ha båret frukter langt inn i de borgerliges leir. Norges velstand må først undergraves slik at motsetninger og strid bringes til overflaten. Undergravingen av den tradisjonelle familien er pri 1, slik at vi ikke lenger produserer avkom. Da «må» vi importere ikke-kompatibel arbeidskraft som med fremmede idealer bryter ned den tidligere, suksessrike, vestlige samfunnsmodellen. Videre må det skapes et samlende trusselbilde – klimakrisen – som er så truende at alle godtar stadig mer økende fullmakter til de styrende politiske klasser.

Denne destruktive, sosialistiske grøten bygger sakte men sikkert opp nettopp en krisestemning som gjør det mulig å kuppe hele vesten. Da samordnet kompleksitet ikke oppstår av seg selv, må det stå en ledet anstrengelse bak. Det finnes altså en regi med strategiske målsetninger. Sosialismens vesen er lik religion misjonerende og undergravende. Og først må vellykkede, kapitalistiske stater og entiteter ødelegges. Sosialismen er globalrettet og gir seg aldri før hele planeten er erobret.

3 viktige spørsmål

Den jevne borger bør derfor stille seg noen få tankevekkende spørsmål.

annonse

Dersom sosialistenes forsøk på samfunnsstyring er så god – hvordan kan det da ha seg at de ALLE endte opp med massemord, konsentrasjonsleire og innesperring av innbyggerne? Sovjet under Stalin, Kina under Mao og Kambodsja under Pol Pot. Hundrevis av millioner på millioner av drepte, torturerte og lemlestede. Se på Nord Korea! Vil DU at Norges fremtid skal se slik ut?

Men Øst-Tyskland het jo Deutsche Demokratische Republik..? Angela Merkels daværende paradis med innesperrede innbyggere foran geværpipene før det kollapset. Kan det være at sosialister bruker ord som demokrati og «folkets frigjøringshær» for å narre nettopp folkene til å gi dem en makt folkene da ALDRI får tilbake før sammenbruddet inntreffer? Staten later som de betaler, så vi later som vi jobber, spøkte sovjeterne og risikerte derved livet.

Og hva med en eneste global-sosialistisk verdensregjering? Da blir det vel slutt på krig mellom nasjoner som ikke lenger finnes? Vel, hva om denne verdensregjeringen selv tar en «Adolf» eller ender opp som herskere ala Stalin, Mao, Pol Pot, Kim Jong Un m.fl.? Hvem skal vi da be om hjelp? Mannen i månen?

Illustrasjonsbilde. Foto av Cci/REX (6044416x)

Ta oppgjøret selv

Nei, menneskets natur er irrasjonell, ufullkommen og vaklevoren. At slike skapninger gis absolutt sosialistisk makt over hele befolkninger har vist seg GANG ETTER GANG å generere de grusomste konsekvenser menneskeheten har sett. Siden oppgjøret med denne fatale styreformen aldri har funnet sted i vesten, så må DU ta et oppgjør på egen hånd. Sikre dine barns og barnebarns fremtid litt av den frihet og glede du selv har tatt del i. Avvis det totalitære, menneskefiendtlige Marx-oppkoket som narrer stadig flere ubefestede sinn – også i Norge.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon