Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller. Reaktor-tårnet med to kjøletårn. Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX
annonse
annonse

Norges siste atomreaktor i drift, JEEP II-reaktoren på Kjeller, blir stengt etter mer enn 50 år. Det vedtok styret i Institutt for Energiteknikk (IFE) torsdag.

Reaktoren har vært i drift siden 1967 og brukes av forskere nasjonalt og internasjonalt innen fysikk, materialer, kreftmedisin og fornybar energi, samt atomnedrustning.

Reaktoren har vært stanset siden desember 2018 på grunn av planlagt vedlikehold og kontroll. Reaktoren stenges ut fra en helhetsvurdering av tekniske og økonomiske forhold, heter det i en pressemelding fra IFE.

annonse

– IFE satser videre på forskning og utvikling innen energi, digitalisering, nukleærteknologi og radiofarmasi. Stengingen har begrenset påvirkning for IFEs forskning.

I januar ble det funnet korrosjon på komponenter som er viktige for sikkerheten ved reaktoren. IFE og eksterne eksperter har analysert funnene og konklusjonen er at reparasjonen vil føre til langvarig stans av reaktoren noe medfører kostnader som er høyere enn IFE kan bære.

Det er ikke brensel eller tungtvann i reaktoren, og den utgjør ikke noen fare for helse, miljø eller sikkerhet.

annonse

– Styret vedtar på bakgrunn av en samlet vurdering at reaktoren ikke startes opp igjen og at IFE starter arbeidet med å forberede nedbygging av reaktoren. IFE kan ikke regne med støtte fra staten til å dekke reparasjon, og IFE kan som selveid stiftelse ikke påta seg så stor finansiell risiko, sier styreleder Olav Fjell.

– Reaktoren på Kjeller har i over 50 år bidratt til fremragende forskning ved IFE, nasjonalt og internasjonalt. Den har bidratt til verdiskaping i form av forskning og utvikling av nye bedrifter, og utvikling av kreftmedisiner, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

IFEs styre besluttet i juni i fjor også å legge ned virksomheten ved Haldenreaktoren.

Fakta om atomreaktoren på Kjeller

* Reaktoren på Kjeller i Akershus drives av Institutt for energiteknikk – IFE.

* IFE ble grunnlagt i 1948, og den nåværende reaktoren, som har fått navnet Jeep II, ble satt i drift i 1967.

* Reaktoren har hovedsakelig vært benyttet til grunnforskning i fysikk og til produksjon av legemidler.

annonse

* Tidligere lå det i tilknytning til reaktoren et deponi for brukt atombrensel, men dette ble senere flyttet til Himdalen.

* IFE skal på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag drive forskning og utvikling innen energi- og petroleumssektoren, og ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge.

* IFE fikk i desember konsesjon til å drive Jeep II-reaktoren i ti nye år fra 1. januar 2019.

* En sikkerhetsgjennomgang avdekket alvorlige skader på atomreaktoren. På torsdagens styremøte ble det vedtatt å stenge reaktoren.

* Norge har dermed ikke lenger noen atomreaktorer, ettersom IFEs styre alt i juni i fjor besluttet å legge ned virksomheten ved Haldenreaktoren.

* Reaktoren på Kjeller i Akershus drives av Institutt for energiteknikk – IFE.

* IFE ble grunnlagt i 1948, og den nåværende reaktoren, som har fått navnet Jeep II, ble satt i drift i 1967.

* Reaktoren har hovedsakelig vært benyttet til grunnforskning i fysikk og til produksjon av legemidler.

* Tidligere lå det i tilknytning til reaktoren et deponi for brukt atombrensel, men dette ble senere flyttet til Himdalen.

* IFE skal på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag drive forskning og utvikling innen energi- og petroleumssektoren, og ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge.

* IFE fikk i desember konsesjon til å drive Jeep II-reaktoren i ti nye år fra 1. januar 2019.

* En sikkerhetsgjennomgang avdekket alvorlige skader på atomreaktoren. På torsdagens styremøte ble det vedtatt å stenge reaktoren.

* Norge har dermed ikke lenger noen atomreaktorer, ettersom IFEs styre alt i juni i fjor besluttet å legge ned virksomheten ved Haldenreaktoren.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon