Sylvi Listhaug og Jon Helgheim, henholdsvis leder og nestleder i Frps innvandring- og integreringsutvalg, presenterer utvalgets første delrapport. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Stans i mottak av kvoteflyktninger til «integreringen er under kontroll» og å fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn er blant forslagene til Frp-utvalg.

annonse

Leder av Frps innvandrings- og integreringsutvalg Sylvi Listhaug la torsdag fram godt over åtti forslag til ny integreringspolitikk for partiet, da hun presenterte en delrapport fra utvalget. En egen rapport om innvandring er ventet senere.

Mange av forslagene er blitt kjent tidligere i uken, blant dem det kontroversielle forslaget om å innføre dobbeltstraff for kriminalitet begått i belastede områder, samt forslag om flyktningstopp i det Listhaug har omtalt som norske «gettoer», som utvalget definerer som kommuner og områder med høy innvandrerandel.

Utvalget foreslår også å stanse mottak av kvoteflyktninger til integreringen er under kontroll.

– Ap snakker om å øke antall kvoteflyktninger, men vi vil ha en debatt i vårt parti om et forslag om å stoppe inntak av kvoteflyktninger. Det koster 1 milliard kroner per 1.000 kvoteflyktninger. En av de fundamentale diskusjonene vi må ha framover, er hvordan vi kan bruke pengene våre til å hjelpe flest mulig, uttalte Listhaug under fremleggelsen.

Utvalget foreslår også å fjerne tilskudd til trossamfunn, at kommuner med dårlige resultater og få muligheter på arbeidsmarkedet ikke skal kunne bosette flyktninger, og et burkaforbud for barn i det offentlige rom.

Dette er noen av de 94 forslagene:

* Dobbeltstraff for gjengkriminelle samt ytterligere dobbeltstraff dersom kriminaliteten skjer i et belastet område.

* Flyktningsstopp i områder der flyktningandelen er mer enn 15 prosent.

* Kommunene Oslo, Lørenskog, Drammen, Skedsmo, Rælingen, Ullensaker og Askim skal ikke bosette flere flyktninger.

* Kommuner med dårlige integreringsresultater og få muligheter på arbeidsmarkedet skal ikke kunne bosette flyktninger.

* Det skal etableres et integreringsbarometer som måler integreringen ut fra flere kriterier og over tid.

* For å kunne bosette seg i en selvvalgt kommune må man kunne forsørge seg selv.

* Dersom man ikke er selvforsørget, kan man etter ti års botid søke om å flytte til en annen kommune. Man kan ikke flytte til en kommune med bosettingsstopp. Kommunen man søker seg til, må akseptere flytting.

* Norge skal stoppe mottak av kvoteflyktninger til integreringen er under kontroll. Mer penger skal brukes til å hjelpe flyktninger i nærområder til land i krig og konflikt.

* Kvoteflyktninger skal signere en kontrakt med norske myndigheter før de får komme til Norge, der de aksepterer å respektere og etterleve norske lover, regler og verdier. Brudd på kontrakten kan føre til at man mister rett til permanent oppholdstillatelse.

* Kvinner som føder barn mens de er i introduksjonsprogrammet, skal få maks 12 ukers svangerskapspermisjon.

* Rett til kontantstøtte må opparbeides gjennom arbeid.

* Det innføres et tak på totale offentlige kontantoverføringer, som er noe lavere enn det familien kunne hentet i inntekter i det ordinære arbeidslivet.

* Kartlegging av og tilsyn med koranskoler.

* Helsekontroll av barn skal inkludere helkroppsundersøkelse for å kunne avdekke eventuell kjønnslemlestelse, mishandling eller overgrep.

* Tilskuddsordningen for trossamfunn fjernes.

* Det skal ikke være anledning til å bruke religiøse begrunnelser til å takke nei til jobber dersom alternativet er at man lever på offentlige ytelser.

* Forbud mot at barn skal faste i grunnskolen, for eksempel i forbindelse med ramadan.

* Sidestille arrangert ekteskap med tvangsekteskap

* Innføre et innvandrerregnskap i Norge som viser de årlige kostnadene ved ikke-vestlig innvandring.

* Publisere kriminalitetsstatistikk etter innvandringskategori og landbakgrunn.

* Rapporten fra utvalget skal legges fram på Frps landsmøte i helgen og deretter sendes på høring i partiet.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.