Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), debatterte klimastreikernes krav i Stortinget torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Norske biler har langt mindre palmeolje på tanken, men ifølge Regnskogfondet førte palmeoljen til 300.000 tonn høyere klimagassutslipp enn med fossil diesel.

annonse

Totalt ble det omsatt 497 millioner liter biodrivstoff i fjor. Det er en nedgang på 25 prosent fra 2017, ifølge nye tall fra Miljødirektoratet. Nedgangen skyldes først og fremst en kraftig reduksjon i import av palmeolje fra 317 millioner liter i 2017 til 93 millioner liter i fjor.

annonse
annonse

Samtidig økte omsetningen av avansert biodrivstoff til nærmere 40 prosent, fra 140 millioner liter i 2017 til 200 millioner liter i 2018. Avanserte biodrivstoff blir ofte omtalt som «framtidas biodrivstoff», og framstilles av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk.

– Disse tallene er positive, de viser at politikken virker. Palmeolje går ned, og avansert biodrivstoff går opp, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) da tallene ble lagt fram.

– Biodrivstoff kommer vi til å måtte bruke mer av i årene fremover for å nå klimamålene. Da handler det om at vi må ha det gode biodrivstoffet og varene som går inn i det, for å få effekten, fortsatte Elvestuen.

Les også: Palmeolje i drivstoff: Hareides palmesus hogges ned av SV

– 93 millioner liter for mye

Da Miljødirektoratet presenterte biodrivstofftallene i fjor, viste utregninger fra Regnskogfondet at Norges bruk av palmeolje førte til rasering av 220 kvadratkilometer regnskog og 1,5 millioner tonn høyere CO2-utslipp enn ved bruk av fossil diesel.

Regnskogfondet mener at den betydelige nedgangen i palmeoljebruk er gledelig, men at mengden palmeolje brukt på norske tanker fremdeles er uforsvarlig høy. Ifølge deres utregninger førte palmeoljebruken i 2018 til 300.000 tonn høyere klimagassutslipp enn dersom det hadde blitt brukt fossil diesel.

– Det er et paradoks at det fortsatt omsettes store volum av palmeoljediesel som fører til enda høyere klimagassutslipp enn den fossile dieselen den skal erstatte. Så lenge dette fortsetter, undergraver det biodrivstoffsatsingen, sier leder for Regnskogsfondets nullavskogingsprogram Nils Hermann Ranum.

Positiv utvikling

Transportsektoren i Norge står for rundt en tredel av de totale årlige norske CO2-utslippene på 50 millioner tonn. Til sammen ble det omsatt 4,1 milliarder liter drivstoff i fjor, og flytende biodrivstoff utgjorde omtrent 12 prosent av det totale volumet.

Miljøstiftelsen Zero syns det er positivt at omsetningsvolumet av avansert biodrivstoff har økt det siste året.

– Bærekraftig biodrivstoff vil være avgjørende for at transportsektoren når sine mål om utslippskutt og utfasing av fossile drivstoff. Transportsektoren trenger større volumer av biodrivstoff med høy klimanytte, sier transportansvarlig Christine Holtan Bøgh i ZERO.

Palmeolje

I Norge er det et omsetningskrav for biodrivstoff til veitransport som innebærer at omsettere i 2018 måtte sørge for at 10 prosent av drivstoffet er biodrivstoff. 1,75 prosent av dette biodrivstoffet skulle være avansert.

Omsetning av biodrivstoff i Norge domineres av Esso, Circle K, Uno X og St1.

Fredag la Miljødirektoratet også fram tall fra de ulike omsetterne, og i fjor var det bare Esso, St1 og Eco1 som hadde palmeolje i drivstoffet sitt.

I vinter opplyste Esso at selskapet ikke kommer til å importere palmeolje til bruk i biodrivstoff i 2019. Fra før har Circle K, Uno X og YX tatt avstand fra bruken av palmeolje til biodrivstoff.

Les også: Oljefondet ut av 33 palmeoljeselskaper

Fakta om biodrivstoff

* Biodrivstoff er brensel i flytende form eller gassform som er fremstilt av biologisk materiale, ofte kalt biomasse.

* Det er vanlig å skille mellom konvensjonelt og avansert biodrivstoff etter hvilket råstoff som er benyttet, og etter produksjonsmetode.

* Konvensjonelt biodrivstoff fremstilles av råstoff som også kan brukes til å produsere mat eller dyrefôr.

* Avansert biodrivstoff fremstilles av rester og avfall fra næringsmiddelindustrien, landbruket eller skogbruket, og kommer ikke fra råstoff som kan utnyttes som mat eller dyrefôr.

* Biodrivstoff fra avansert råstoff har ofte lavere livsløpsutslipp enn biodrivstoff fra konvensjonelle råstoff. Dette skyldes i hovedsak at man ikke inkluderer utslippene før avfallet samles inn.

* I Norge er det et omsetningskrav for biodrivstoff til veitransport. Hovedkravet er at de som selger drivstoff må sørge for at 12 prosent av drivstoffet de omsetter til veitrafikk i 2019 er biodrivstoff. 2,25 prosent av alt drivstoff skal være avansert biodrivstoff.

* Omsetterne av biodrivstoff i Norge må hvert år dokumentere og rapportere til Miljødirektoratet hva slags biodrivstoff de bruker for å oppfylle omsetningskravet og at dette oppfyller bærekraftskriteriene.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.