Emil Tranøy Aasheim, nestleder i lokallaget. Tilsendt foto.
annonse

Stavanger FpU mener at mennesker som blir dømt for pedofili og grovt overgrep skal sendes til en isolert institusjon, på livstid.

I pressemeldingen står følgende:

På styremøtet den 15.04.19 ble det behandlet en resolusjon som i korte trekk handler om at pedofileog grove overgripere skal sendes til en isolert institusjon uten fastlandsforbindelse, på livstid.

annonse

Resolusjonen er skrevet av politisk nestformann i lokallaget, Emil T. Aasheim.

– Ved å vedta en slik resolusjon, viser vi at vi tar sedelighetsforbrytelser på høyeste alvor. Slike mennesker er ikke ønsket i vårt samfunn og bør isoleres fra resten av samfunnet, på livstid.

– Vi har sett alt for mange saker der overgripere får alt for liten straff, og at offeret ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til. Vi mener at offeret alltid skal komme først, og skal kunne være helt sikker på at overgriperen aldri slipper ut igjen i samfunnet.

– Pr. dags dato er det ikke mulig å idømme noen livstid i fengsel, derfor mener vi også at regelverket bør endres slik at det kan bli en realitet.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.