Arne Garborg , Jærens store sønn, hadde sterke meninger om samtidens presteskap, den tids politisk korrekte. Foto: Historia/REX (7665022l)

«Det må vara Fandens meisterstykke dette då han fekk kyrkja ombygd til sitt bruk, og det så godt at ho enno trur ho er Kristi kyrkje».

annonse

Nei, dette er ikke noe refusert innlegg på Kirkemøtet i 2018. Men tvert imot hentet fra nasjonaldikteren Arne Garborgs mesterverk Læraren fra 1896. Og som ikke dette var nok heter det videre:

«Ja, det bannar ho på kvar dag. Ti tusen professorar granskar skriftane og finn språk og prov for all ting, så om det kjem ei stakkars fåming i folket og seier: Ja, men var det ikkje noko om eit nytt liv? Skulle det ikkje liksom vara forskjel på Kristus og Belial? Ja då sparkar dei ham ut og lysar han i bann i nettopp det same namnet Kristus. Er der ikkje så du kan tru du drøymer?»

Kirken kuppet

Mange av Resetts våkne lesere vil nok straks kjenne seg igjen i dagens norske kirke. Som med snart alle andre organisasjoner, partier og NGOer er også kirken kuppet av globalister som legger klare føringer for enhver som vil være med.

Vi ser altså at det er all grunn til å mene at hele den kristne verden også ble kuppet allerede få år etter at Jesus døde. Og det sier han selv også skal finne sted. Kirkene har siden dag en etter den siste apostelen Johannes døde søkt å omdefinere det bibelske innholdet og skaffe seg posisjoner hos konger og keisere, hvilket har passet sistnevnte meget godt. Garborg sier videre:

Intet nytt under solen

«No står «Jesus» skjoldvakt for kongane og fyrstane…ja sjølve det heilage embedet tek dei i mot av desse same heimsens mektige. Kristendomen er gjort om til ein allemannsflatseng av dei som drep og krigar i hans namn.»

«Fyrstane» i dag er selvsagt konvertert til politikereliten og i våre dager er det deres globalisme-prosjekt som skal forkynnes fra prekestolene til fortrengsel av Bibelens egentlige innhold.

I samlingen Bondestudentar fra 1883 er ikke Garborg snauere enn at han serverer følgende:

«Eg held med dei som vil ha prestane avsett eg. Dei svinebeisti. Stend dei ikkje der og lyg so det renn av dei kvar skapte sundag!»

Mot

Det krevde mot av den kjente norske dikteren (1851-1924) å si sin mening og ytre seg fritt under det daværende regime. Å nærmest stå på kirketrappen å høvle ned hyklere og undertrykkende falsklærere. Det samme gjorde Jesus, og vi vet i disse dager hva det betød. Død eller utstøtelse lå klar i kulissene.

Tiden kommer

Det er derfor høyaktuelt at Resetts modige lesere ikke lar seg affisere av fiffens forhåndsdommer, finanselitens frykt for sannhet, rettsvesenets forskjellsbehandling og politikernes stadig økende knebling av det frie ord. Det er Resett som står på den rette side av historien. Frykt ikke for dagens PK-hyklere. De har allerede dømt seg selv til en plass i historiens svarteste kapitler. Vi kan bare si som kineserne – tiden kommer.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.