Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Oslo Fremskrittsparti har fremmet et forslag om å stanse utbyggingen av vindmøller på land, som kan bli en stridssak på Fremskrittspartiets landsmøte.

annonse

Forslaget ble fremmet av vararepresentant til Stortinget Geir Hågen Karlsen fra Oslo.

Han og Oslopartiet ønsker utbygging av vindmøller til havs, men ikke på land.

Det er fra før internt strid i regjeringspartiene om vindmølleutbygging. Venstre vedtok på sitt landsmøte en resolusjon som ikke sier nei, men er opptatt av å verne natur og ønsker å prioritere utbygging offshore. KrF har gått i samme retning. Høyre har vært positive, men også det største regjeringspartiet er opptatt av vernehensyn.

Forslaget fra Oslopartiet er i strid med uttalelser fra olje- og energiminister Kjell-Børre Freiberg, som har uttalt til NTB at havvind aldri vil kunne konkurrere med landvind.

Etter det Resett forstår har også forslaget blitt forsøkt avvist i redaksjonskomiteen, med den begrunnelse at det strider mot gjeldende politikk. Etter det Resett forstår vil forslaget fra Oslopartiet bli modifisert, slik at punktene om mer satsing på havvind tas ut. Oslopartiet vurderer også å modifisere formuleringene om vindmøller på land, slik at de blir mindre absolutte.

Men for Fremskrittspartiet kan det uansett bli en vanskelig sak om landsmøtet skulle trosse sin egen statsråd på feltet. Flere som kjenner partiet godt mener at det mest sannsynlig vil bli flertall for forslaget, om landsmøtet følger sin egen overbevisning.

Kjell-Børre Freiberg er den minst profilerte statsråden fra Frp og risikerer å fremstå som en minister som lytter mer på fagmiljøer og embetsverk enn grasrota i sitt eget parti.

Det er kanskje et paradoks at vindmølleutbygging kan bli en av de viktigste stridssakene på Frp-landsmøtet. Det er mange saker som engasjerer større grupper av befolkningen enn utbyggingen av vindmøller.

Men blant de som er opptatt av dette, særlig folk i byder som er berørt av utbyggingen, er engasjementet sterkt. Sånn sett kan saken minne om ACER-striden, hvor det også var et lite mindretall som engasjerte seg. Men igjen var det en sak som vekket sterke følelser.

Frp kan tåle en eller to slike saker. Men blir det for mange, risikerer man å fremstå som et parti som ikke lytter til strømninger i befolkningen som er frustrert og føler seg overkjørt av elitene i samfunnet.

Derfor kan også partiledelsen gå på en smell på søndag.

 

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.