Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) måtte tirsdag svare på hva som er gjort etter at over 40 i Forsvaret oppga at de hadde blitt voldtatt.

annonse

Forsvarsministeren ble stilt til veggs av leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap), under debatten i Stortinget tirsdag, skriver Forsvarets Forum.

Huitfeldt uttalte at holdningsskapende arbeid i kampen mot seksuell trakassering ikke er nok, og lurte på hvordan disiplinærregelverket kan benyttes bedre i saker som handler om seksuell trakassering.

Bakgrunnen er Forsvarets spørreundersøkelse om mobbing og trakassering (MOST) blant 8.800 ansatte og vernepliktige i oktober i fjor. Her svarte 24 kvinner og 20 menn at de hadde blitt voldtatt av en kollega eller overordnet i løpet av det siste året.

Ytterligere 123 oppga de har blitt forsøkt voldtatt. Bare to av sakene har blitt anmeldt til politiet.

Bakke-Jensen åpnet med å si at resultatene av undersøkelsen var verre enn han hadde trodd.

– Denne atferden skal ikke bli tolerert, og der ligger litt av den lederjobben som påligger alle folk i Forsvaret.

Bakke-Jensen understreket at Forsvarsdepartementet følger arbeidet i Forsvaret tett. Forsvaret må nå rapportere inn antall meldte saker om mobbing og seksuell trakassering. Og refselser.

– Etatene skal rapportere på status i arbeidet med mobbing og seksuell trakassering med særlig fokus på tiltak og effekten av tiltak, uttalte han fra talerstolen.

Huitfeldt var ikke fornøyd med Bakke-Jensens svar. Hun uttrykte også bekymring for at sakene som blir politianmeldt oftest ikke blir fulgt opp militært.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.