Riksrevisor Per-Kristian Foss mener at Utenriksdepartementet og Norad har litt å jobbe med når det kommer til å ettergå hva slags resultater norske bistandskroner får. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
annonse
annonse

Riksrevisjonen mener det er flere svakheter i Norad og Utenriksdepartementets arbeid med å måle resultater av bistandskroner til utdanning.

I en undersøkelse om informasjon om resultater av bistand til utdanning konkluderer Riksrevisjonen med at Utenriksdepartementet og Norad ikke gjør nok for å sikre relevant og pålitelig informasjon om resultatene av bistanden.

– Bistandsforvaltningen gjør sjelden grundige vurderinger av prosjektenes måloppnåelse og av om rapporteringen de mottar som støtte er pålitelig. Svak rapportering om resultater ser ut til å bety lite i vurderingen av videre støtte. Svakhetene gjelder særlig støtte gjennom multilaterale organisasjoner, heter det i undersøkelsen.

annonse

Riksrevisjonen peker på at det er gitt betydelig støtte gjennom Unicef uten at vurderingene som ligger til grunn, er samlet og systematisk dokumentert. Riksrevisjonen trekker også fram at Utenriksdepartementet har gitt utdanningsfondet REACH 110 millioner kroner via Verdensbanken, uten at noen vet hva det har ført til.

– Det er kritikkverdig at Utenriksdepartementet ikke fulgte Norads råd om å avtale hvordan resultater skulle måles, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Ifølge Foss har også Stortinget fått unyansert og til dels misvisende informasjon om resultatene av bistanden, og han ber Utenriksdepartementet gi nasjonalforsamlingen en mer balansert og etterprøvbar rapportering.

annonse

10 prosent av norske bistandsmidler går til utdanningsprosjekter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon