Illustrasjonsbilde. REUTERS/Aly Song
annonse
annonse

Det er et faktum at stadig flere mennesker opplever helseproblemer som følge av stråling fra mobiltelefoner og annet trådløst utstyr.

Symptomene kommer til uttrykk på forskjellig vis, blant annet hodepine, søvnvansker, depresjon, uro, utmattelse, hukommelsesproblemer, kreft, genetiske skader, nevrologiske skader, neseblødning, hjerteflimmer, og nedsatt fertilitet. Helseproblemene støttes av tusenvis av vitenskapelige studier.

Forskere advarer
WHO (Verdens Helseorganisasjon red. anm.) sitt kreftforskningsorgan IARC har klassifisert denne type stråling som mulig kreftfremkallende (klasse 2B), og flere av forskerne i IARC-panelet har gått ut offentlig og sagt at det er på tide med en strengere klassifisering; sannsynlig kreftfremkallende (klasse 2A) – eller sikkert kreftfremkallende (klasse 1).

annonse

Pr 30. april 2019 har 233 leger og forskere verden rundt signert oppropet mot 5G – The 5G Appeal, der de advarer mot teknologien inntil potensielle farer for menneskers helse og miljø har blitt fullt ut undersøkt av forskere uten bindinger til telekomindustrien.

Vitenskapelig forskning skal først finansieres og deretter publiseres i et vitenskapelig tidsskrift slik at verden blir kjent med resultatet. Det bør ikke være noen overraskelse at de som investerer i vitenskapelig forskning (som er kostbar!) selvsagt er de som ser en mulighet for å tjene penger på at noe blir vitenskapelig bevist. Hvorfor skulle de ellers være interessert i å finansiere et forskningsprosjekt?

Er 5G helt ufarlig?
5G-nettet er neste generasjons mobilnettverk. Teknologien har høyere frekvenser, meget kort avstand mellom antenner og master, og har mye kraftigere signalpulser enn 4G-nettet. 5G er en forutsetning for selvkjørende biler og busser, og gjør det enklere å koble sammen «tingenes internett». Dette er nok spennende nyheter for teknologinerder, men for mange av oss andre er det helt uaktuelt å benytte selvkjørende transportmidler.

annonse

Tidligere i år varslet insektsforskere at en stor del av verdens insektsarter er i rask tilbakegang og nå trues av utryddelse. Forskerne advarte om katastrofale konsekvenser for planetens økosystemer og menneskehetens overlevelse. Bienes massedød henger sammen med elektromagnetisk stråling, og nå skal det altså bli enda verre. Hvor ble det av føre var-prinsippet?

Sykeliggjøring av leger og forskere
Den 10. april postet Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSV) følgende tekst på sin Facebook-side:

Vi skal være med i en samarbeidsgruppe som skal ivareta pasienter som er urolige for mulige helseeffekter av strålingen fra trådløs teknologi. Disse pasientene skal få tilbud om passende oppfølging i helsetjenesten, går det fram av regjeringens nye folkehelsemelding. I den nye samarbeidsgruppen skal vi sikre at kommunikasjonen med befolkningen er basert på kvalitetssikret kunnskap og vi skal holde øye med den teknologiske utviklingen innen trådløs teknologi. Arbeidsgruppen består av oss, Folkehelseinstituttet, og Helsedirektoratet.

Foruten el-sensitive, blir forskere og leger som advarer mot 5G-teknologien altså definert som pasienter i regjeringens nye folkehelsemelding. Det er nærliggende å tro at behandlingen i helsetjenesten innebærer enten beroligende medikamenter eller henvisning til psykolog. Ganske spesielt, spør du meg. Myndighetene velger altså å se bort ifra Freiburg-appellen som kom i 2002, appeller fra 230 forskere fra 40 land som ble sendt til FN og WHO i mai 2015, og 5G-appellen fra 2017.

Journalistgruppen Investigate Europe, som står bak serien om 5G i Stavanger Aftenblad har gjort en svært god jobb, men de har likevel tegnet et bilde som støtter opp om tvilen, ikke om hvor entydig skadebildet faktisk er. For når hundrevis av leger og forskere har dokumentert at 5G-teknologien ikke er bærekraftig for mennesker, dyr, og planter er det all grunn til å ta saken på alvor.

I år er det kommune- og fylkestingsvalg. Jeg kommer til å gi min stemme til et parti som vil stanse 5G-utbyggingen i Norge, og vil oppfordre deg til å gjøre det samme. Det skylder vi våre barn og fremtidige generasjoner.

Ta en titt på videoen fra England under. Nå vet du hvorfor det hogges ned skog og trær der 5G-master snart popper opp.

annonse

Tror du fremdeles at 5G er helt ufarlig?

Kronikken ble først publisert på Ninacappelen.com

Red.anm: Her kan du lese forskning.no sin gjennomgang av helsetrusselen fra 5G:

Frykten for 5G sprer seg på uvitenskapelig grunnlag

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon