Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Rødt vil ha stans i bygging av vindkraftparker på land. Samtidig vil partiet kutte utslippene med hele 60 prosent og bruke oljepenger på grønne industrier.

Men utenlandske selskaper skal ikke tjene penger på norsk vind, går det fram av en resolusjon som ble vedtatt søndag.

annonse

Rødt er sterkt bekymret for utviklingen i det norske kraftmarkedet og viser til at høye strømpriser har gjort det attraktivt å bygge ut store vindparker i Norge, også for utenlandske storselskaper.

Profittfri energipolitikk

– Det bør være en selvfølge at vindkraft basert på norske naturressurser bør eies av det offentlige og komme det norske folket til gode, heter det i resolusjonen.

Partiet ytterst til venstre går inn for å stanse eksport av norskprodusert energi til andre land og erstatte dagens kraftpolitikk med en energilov som skal sikre at norsk kraft blir en profittfri ressurs for befolkningen.

Etter en heftig debatt lørdag, der flere delegater argumenterte for vindmøller av klimahensyn, falt partiet søndag ned på en felles uttalelse om at Rødt støtter aktivister og lokalbefolkning som vil stanse vindkraftanlegg.

– Rødt mener det ikke skal bygges ut nye vindkraftparker på land i Norge, heter det i resolusjonen. Det betyr i praksis nei til anlegg med flere enn to vindmøller.

I stedet for å bygge flere vindmøller må eksisterende vannkraftverk oppgraderes, potensialet for solenergi utnyttes bedre, og det må satses mer på flytende havvind, mener Rødt.

Klimakutt og grønn industri

Partiet går også inn for å kutte utslippene av klimagasser med 60 prosent på 11 år. Det skal blant annet skje gjennom en storstilt satsing på grønne industrier. Rødt vil bruke oljepenger til å opprette både et nasjonalt industrifond, som skal satse på grønn industri, og et grønt infrastrukturfond for å bygge ut klimavennlig infrastruktur.

I tillegg tar partiet til orde for differensierte drivstoffpriser for å bremse bilkjøring i sentrale strøk.

Rødt foreslår også en ny ordning med såkalte hvite sertifikater som skal belønne energieffektivisering og energisparing.

Striden vokser

Striden om vindkraft har vokst i styrke den siste tiden, og Rødts vindmøllevedtak kom samme dag som DNT arrangerte støttemarsj for naturen 22 steder landet over for å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur.

I slutten av mars sendte NVE ut en plan for vindkraft på land på høring. I planen defineres 13 områder som egnet for vindkraft, som berører i alt 98 kommuner.

Både på Frøya, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet har det vært kraftig motstand mot planene om bygging av større vindkraftanlegg.

I april vedtok kommunestyret på Frøya stans i den planlagte vindkraftutbyggingen i øykommunen i Trøndelag, men fredag ble vedtaket kjent ugyldig av Fylkesmannen.

Også på Frps landsmøte forrige helg var vindkraft et stormfylt tema. Deler av partiet ville ha et totalforbud, men partiet landet til slutt på at det skal være opp til kommunene om de vil ha vindmøller eller ei.

Dette er blant vedtakene partiet Rødt fattet på sitt landsmøte i helgen:

* Partiet beholder ordet «kommunisme» i sitt nye prinsipprogram.

* Partiet vil ha forbud mot bygging av vindkraftparker med mer enn to vindmøller på land.

* Etablere en egen industriminister med en plan for verdiskaping, arbeidsplasser og miljø.

* Opprette et nasjonalt industrifond og et grønt infrastrukturfond, sette av en andel av oljefondet til å gjøre strategiske investeringer i hjemlig industriproduksjon og klimavennlig infrastruktur.

* Demokratisk styring av sykehusene må gjeninnføres og foretaksmodellen fjernes.

* Krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere.

* Politikeres lønninger og privilegier skal reduseres.

* Kommunal eiendom som er gitt til statlige foretak som sykehus, Bane Nor og lignende, skal gis tilbake til kommunen dersom virksomheten opphører.

* Avvikle torsketrålkonsesjonene og omfordele kvotene til kystflåten, der minst halvparten skal gå til fartøy under 11 meter. De nye kvotene skal være uomsettelige og bundet til fylke.

* Nei til privatisering av persontogtrafikken.

* Krav om at Norge trekker seg ut av sanksjonsregimet mot Venezuela.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.