Leder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, og forbundssekretær HMS Roy Erling Furre under høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om Riksrevisjonens kritikk av Petroleumstilsynets manglende oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i sektoren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
annonse
annonse

Skal sikkerheten på norsk sokkel være basert på tillit, må den tilliten i så fall gjenvinnes, mener arbeiderne i norsk oljenæring.

– Tillit må være fundamentet i regimet, men stadige krav til inntjening, kutt i kostnader og effektivisering av vedlikeholdsrutiner har satt den under press, sa hovedverneombud Trond Arvid Larsen ved Goliat-plattformen under en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag.

– Det har vært en voksende aksept for avvik, framfor at de fikses og repareres. Man flytter til stadighet grenser. Skal systemet baseres på tillit, må tilliten gjenvinnes. Det gjelder for alle selskaper, fortsatte han.

annonse

Temaet for mandagens høring var Riksrevisjonens knusende kritikk av Petroleumstilsynet (Ptil), som de mener ikke avdekker alvorlige sikkerhetsutfordringer og ikke reagerer når det trengs.

Både arbeidsgiverne og arbeidstakersiden var under høringen samstemte i at sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel har blitt bedre etter Riksrevisjonens kritikk.

Nettopp det er også et klart eksempel på hvorfor det er behov for et tydeligere, skarpere Ptil, mener leder Hilde Marie Ryst i arbeidstakerorganisasjonen SAFE.

– Bedriftene er mest opptatt av å utfordre regler istedenfor å etterleve dem. Når Ptil har stolt på selskapenes virkelighetsbeskrivelse istedenfor å kritisk ettergå, har dette fortsatt i en nedadgående spiral, sa hun under høringen.

I likhet med sine kolleger i Industri Energi, NITO, Tekna og Lederne etterlyste hun at Ptil gjør flere uannonserte besøk, oftere tar i bruk pålegg og andre virkemidler, og gjør mer etterkontroll for å sikre at avvik lukkes.

Riksrevisjonens kritikk var en vekker, og vi er i gang med å rette opp i feilene våre, forsikrer Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold.

annonse

Petroleumstilsynet (Ptil) avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer og reagerer ikke når det trengs, slo Riksrevisjonen fast i en knusende rapport i januar.

Mandag måtte Ptil-direktør Anne Myhrvold svare på kritikken da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt høring om saken. I innledningen sin slo hun fast at rapporten har vært en vekker.

– Dette er alvorlige funn, som minner oss om viktigheten av at alle forutsetninger i den norske modellen er i balanse. Der er tillit helt sentralt, sa Myhrvold.

– De funnene Riksrevisjonen peker på, tar vi på høyeste alvor. Vi er i full gang med arbeidet for å rette opp feilene de peker på, fortsatte hun.

I kjølvannet av rapporten i januar fikk Myhrvold klar beskjed fra sin arbeidsgiver, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), om at tilsynet må bli hardere i klypa, være sterkere og tydeligere, og ta i bruk hele bredden av virkemiddelapparatet sitt der det er nødvendig.

Myhrvold lover et skarpere tilsyn i tiden framover.

– Sikkerheten er selskapenes ansvar, og vi må kunne ha tillit til at de gjør det de skal. Dessverre har vi sett eksempler, slik Riksrevisjonen påpeker, på at selskapene ikke gjør dette, sa Myhrvold.

annonse

– Dette er helt uakseptabelt og betyr at vi må ta grep, stramme til, og i mye større grad undersøke hvordan selskapene lukker avvik, sa hun.

Samtidig understreker hun at sikkerheten på norsk sokkel generelt sett er god.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er fornøyd med grepene Petroleumstilsynet (Ptil) har tatt etter Riksrevisjonens kritikk.

Petroleumstilsynet (Ptil) avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer og reagerer ikke når det trengs, slo Riksrevisjonen fast i en knusende rapport i januar.

Under en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag fikk Hauglie spørsmål om hvorvidt hun som ansvarlig statsråd kan garantere at sikkerheten blir bedre på norsk sokkel i kjølvannet av rapporten.

– Jeg skal være varsom med å garantere, men jeg føler meg ganske trygg på at selskapene tar dette på alvor etter den prosessen vi har hatt bak oss med partssammensatte utvalg, stortingsmeldingen om HMS og Riksrevisjonens rapport, sa Hauglie.

– Ptil har sagt at de vil lære av rapporten, og vi har også styrket Ptils tilsynsvirksomhet Jeg opplever også at det er bred oppslutning rundt dagens tillitsbaserte modell med trepartssamarbeidet, sa hun.

Hauglie fikk selv kritikk av Riksrevisjonen for å ikke ha fulgt opp Ptil tett nok. Den kritikken forsikrer hun at departementet har tatt på alvor.

– Det er en alvorlig tilbakemelding vi har fått, og vi tar den på det største alvor, sa statsråden.

Hun viste til at regjeringen allerede har tatt grep for å følge opp sikkerheten i sektoren etter rapporten fra Engen-utvalget i 2017.

– Vi er opptatt av å følge opp Ptil tett, og vi har allerede tatt en del initiativer tidligere. Denne rapporten fra riksrevisjonen markerer ikke begynnelsen på arbeidet, dette har vi holdt på med over tid, sa hun.

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon