Illustrasjonsfoto: Shutterstock/ Bennian

Det gjorde hun ved å vinne slaget om tysk «regjeringsdannelse», men det at hun derved tapte for partiet CDU dets aller viktigste, nemlig identiteten. Det samme kan man kanskje si om Erna Solberg som fikk på plass sin fire-parti-regjering, men vannet ut FrP til intet. Det merkelige er at FrP ikke snart deretter gikk helt ut av regjeringen for å kunne stå langt friere og da som et borgerlig støtte-parti. Der tapte Siv Jensen tilsynelatende muligheten til å gjøre FrP til et virkelig opposisjonsparti til neste valg. Med ny ledelse…

annonse

Det er lett å være etterpåklok. Men Norge trenger desperat et reelt konservativt høyre-parti som tør snakke folkets sak og fedrelandets sak. Klart, FrP ville blitt enda mer uglesett av Ap og av riksmediene ved det. Men hva er å tape? Donald Trumps strategi var fake News gjennom twitring. Folk så venstre-medienes stadige falskhet og usaklige mobbing. Dette gjorde Trump til sin fordel. Twitring går ikke så godt hjem i Norge, men der er mange forbitrede mennesker i Norge nå som sterkt ønsker forandring og som ville slott ring om «tapre Daniel i løve-hulen», et modig forsøk verdt.

Men tilbake til overskriften: Under overskriften «Tar Tysklands politiske establishment til fornuft? Neppe» skrev Christian Skaug informerende på document.no 20/4/19 hvor han påpekte, at tilstanden i Europas største land og økonomi nødvendigvis vil påvirke resten av vår verdensdel. Kronikken tok sitt utgangspunkt i et intervju i Die Welt med professor Andreas Rødder en kjent intellektuell debattant. Men Skaugs skuffende «take» var at sistnevnte vek unna fra enkelt å erkjenne faren for at landet blir overtatt av fremmede.

Die Welt spurte blant annet professoren: Hva står sosialdemokratiet, kristeligdemokratiet og liberalismen for i det 21. århundrede? Ifølge Skaug ville en litt modigere mann selv ha besvart spørsmålet slik: «Ingenting, annet enn sin egen makt og sine egne interesser, som går på bekostning av befolkningens». Og da er vi tilbake til Erna Solberg og hennes regjering: Ei heller den står for oss folket og fedrelandet, det er blitt min skuffede erkjennelse.

Die Welt sitt åpnings-spørsmål: Hr Rødder, De har skrevet en bok med tittelen «Konservativ 21.0» Hva betyr konservativ for Dem?

Til det svarte professoren hva sikkert de fleste av oss kan være enige i: «Konservatisme er en politisk tenkemåte. Denne tenkemåten understøttes av en skepsis mot ideologier og antatte sannheter, og bygger på erfaring og pragmatisme istedenfor teorier og utopier. Utover det gir den samfunnet forrang fremfor en stat som regulerer alt».

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.