Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Fra 2011 til 2017 økte antall varsler til helseforetakene til Helsetilsynet betraktelig, viser ferske studier.

annonse

Antall varsler om alvorlige hendelser økte fra 1,7 til 7,8 i gjennomsnitt per 10.000 døgnopphold i løpet av perioden, viser studiene.

Tallene gjelder alle helseforetakene samlet. Studien avdekker også store forskjeller i antall varsler blant de forskjellige helseforetakene. De med færrest antall varsler i fjor, hadde i gjennomsnitt 2 varsler per 10.000 døgnopphold, mens foretaket med flest varsler hadde i overkant av 8 varsler i snitt.

– Vår erfaring er at alvorlige hendelser i stor grad skyldes systemforhold, og i svært liten grad er enkeltpersoners feil. Eksempel på underliggende årsaker er svikt i kommunikasjon, opplæring, utstyr eller prosedyrer, sier sjef Haakon Lindekleiv ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Lindekleiv, som er førsteforfatter av studien, tror den kraftige økningen skyldes at forståelsen av hva som er varslingspliktig har endret seg.

– Det er ikke definert i lovteksten hva som menes med «betydelig skade på pasient» eller hva som er «påregnelig risiko». Vår erfaring er at helsepersonell og ledere tolker disse begrepene ulikt, sier han.

Kun offentlige sykehus ble undersøkt i studiene.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.