Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

Har vi fått et selvoppnevnt meningspoliti her landet? Noen mener det. Det er ikke rart det knaker både her og der.

Kommer du på kant med meningspolitiet, og ikke følger den opptrukne stien, risikerer du å bli dyttet ned i avgrunnen.

Det kan være mange årsaker til den nye polariseringen og splittelsen. Ord som rasisme og fascisme brukes ofte om politiske motstandere når meningspolitiet ikke liker det motparten kommer med.

annonse

Hvem godtar å få slengt ord som høyreekstrem og rasist etter seg, når det ikke stemmer. De fleste har sagt nei til rasismen og antisemittismen. Vi var leie etter fem år med det nazistiske, totalitære angiversamfunnet.

Vi som har vært så heldige å vokse opp i dette flotte, frie samfunnet, vil selvsagt fortsatt være herrer i eget hus – og sjefer i egne liv. Vi har tatt et oppgjør med de fem krigsårene og vil ikke miste det vi har vunnet. Vi vil ikke ha den mørke tiden tilbake. «Huset i mørkret», som Tarjei Vesaas skreiv, kan være nyttig å lese for dem som ikke har gjort det.

I Norge er det norske verdier som gjelder, utmeislet etter mer enn en tusenårig historie. Vi er en ung nasjon. Selvstendig ble vi først 1905. Da ble vi herrer i eget hus. Det meste av tiden før det, var vi under Danmark.

Det er ingen tvil om at muslimenes inntreden i Norge, har ført til en forandring i måten vi oppfører oss på overfor hverandre. For mange av dem er møte med vår kultur og verdier vanskelig.

annonse

Her er det få som lar Muhammed og Allah styre livene sine. Det har blitt et religiøst krasj og kulturkrasj for mange. Men uansett har de kommet hit av fri vilje, ingen nordmenn har tvunget dem hit.

Respekt for andre mennesker er en selvfølge, men vi behøver ikke å være enige i alt.

Vi må få avklart om de ser på oss som vantro. Kristne har brukt ordet om ikke-kristne opp gjennom historien. I dag er uttrykket lite brukt, bare innen enkelte sekter, kanskje. I muslimske land og muslimske samfunn brukes uttrykket mer og mer i dag i nedsettende betydning, og for å legitimere terror i verste fall.

Hvis noen går rundt og tror de er bedre enn andre mennesker fordi de selv har den eneste riktige tro, kan de gjøre det så mye de vil hvis de holder det for seg selv. Men hvis en muslim eller kristen bruker ordet vantro offentlig overfor en person eller personer, blir det problematisk. Det er rasisme (etter den nye betydningen) og bør straffes på riktig måte etter lovene her i landet.

Den nye tonen i samfunnsdebatten er litt merkelig. For noen gjelder det om å sverte meningsmotstandere blant sine landsmenn for at de har gitt uttrykk for at de ikke vil at en totalitær ideologi som islam, skal få innpass i Norge.

annonse

Argumenterer du imot andre totalitære ideologier, får du gjerne støtte. Det er fint, men islam må du ikke tulle med. Der gjelder andre regler! Du kan risikere å bli stemplet som rasist uten noen form for dokumentasjon, og hvor realiteten er stikk motsatt.

Her er det klart at trusler og frykt styrer forskjellsbehandlingen.

Islam betyr underkastelse – hvis noen skulle være i tvil om det – og er så langt fra norske verdier en kan komme. Her har vi folkestyre og demokrati, likestilling for kvinner og menn.

Islamofobi er det nye ordet som skal få det til å gå kaldt nedover ryggen på noen og hver. Det er selvfølgelig funnet på for å stoppe ytringsfriheten. Du kan visst få bot eller havne bak lås og slå hvis noen føler seg krenket. – Men det skal vel gå noen år før du risikerer pisken eller blir dømt etter sharia.

Islamister hevder jo at et hvert rettferdig og ideelt samfunn må være basert på sharia.

Siden islam ønsker å påvirke og regulere menneskenes liv innen et samfunn, stort eller lite, og at de kan dømmes etter sharia for overtredelser av forskjellige slag, betyr det at islam er en ideologi. Ideologier er det lov å argumentere mot politisk i Norge. Det går ikke an å frede noen av dem!

Ser nå at Rødt blankpusser sin kommunistiske identitet igjen, og vil gå inn for revolusjon i Norge.

– Er det noen som mener det er feil å arbeide for at så ikke skal skje?

annonse

17. mai, norske verdier og andres verdier.

Sikene snakket om mangfold og feiret for noen dager siden kulturen de kommer fra, og det må de få lov til. Her kunne en tatt med flere innvandrergrupper som har vært her i flere år, og gitt seg til kjenne uten problemer.

Ola Nordmann derimot skal late som om det ikke er noe vi kan kalle norske verdier for det vil visst ødelegge for det flerkulturelle samfunnet noen har bestemt vi skal ha. De mest ivrige er flinke til å harselere over og latterliggjøre norske verdier. Det norske skal vannes ut. Nordmenn skal føle dårlig samvittighet om de hevder norske verdier for åpenlyst.

MEN: 17. mai er vår grunnlovsdag. Da skal det norske flagget vaie i vinden!

Det er viktig med markering av norske verdier den dagen her i Norge, og slik mange nordmenn gjør grunnlovsdagen om de oppholder seg i utlandet. Kanskje burde vi i tillegg til grunnlovsdagen, også kalt den det norske flaggets dag? Svenskene har svenska flaggans dag 6. juni.

Vi må få være oss selv! Da blir det lettere å ta imot andre på en god måte.

De som flytter hit, kommer fra land hvor de har sin egen grunnlov. Feiringen av grunnloven er forskjellig rundt om, men mange «utlendinger» misunner oss vår feiring. Her er det barnetog, borgertog og russetog istedenfor militærparader.

I 1985, og 40 år etter krigen, kunne vi med Jens Book Jenssen i 1985 synge:

Det er lov å være bli’

Tar med noen linjer:

Refereng

Det er lov å være bli’

Du kan si det du vil si

Og fortelle fritt om alt

Det du følte falskt og galt …

1

I fra krigens trange tider

har vi lært oss sent omsider

hva som er den rette lykke

når det kommer til et stykke

Er det det å spytte ut

alt vi led av sorg og sut …

2

Vi må nå få lov å bruke

hvert minutt, ja hver en uke

til å vise hva vi pønsker

på og utrettet og ønsker

Det er godt å bli det kvitt

det som tynger sinnet ditt

Fint og atter kunne si

Det er skjønt å være fri

Refereng

:/Det er lov å være bli … /:

Det er skjønt å være fri

og ha lov til å gå på ski

endelig, ja endelig

Jeg føyde til noe ord!
– Innen deler av kristenheten var det, fram til 1960-tallet i hvert fall, ikke aksept for å gå på ski, sparke fotball eller drive idrett, i hvert fall ikke på søndager. Tror det eller ikke! – Da var det også noen som ville bestemme.

Apropos fotball. Jenter i Kabul trosser nå de skriftlærde og sparker fotball, ikke bare på trass, men mest på grunn av glede. Men nåde dem om de ikke har på seg hijaben når de spiller. Tenk om gutter eller menn så dem barhodet!

Volds-/frykt- og æreskultur

Vi hadde håpet at ættestridenes tid var forbi i Norge med en volds- og æreskultur hvor ætter og familier gjorde opp for uoverensstemmelser seg imellom. Dette var en realitet fram til på midten 1600-tallet.

Når innvandrere har tatt med seg en frykt- og æreskultur hit, forteller jo det sitt. Krenkekulturen enten på vegne av profeten eller saker knyttet til familieforhold gjør det enda verre, og holder det hele i gang. Uten å ville fornærme noen ville vi på vanlig norsk kanskje brukt betegnelsen overdreven hårsår de gangene noen hevder å bli krenket. Alt tas i verste mening.

At noen ser det som sin oppgave å verne dem som står for denne ukulturen, hvor familiens ære er det viktigste, og hvor det kan få fatale konsekvenser for dem som vil gå sin egen vei, er helt utrolig. Hjelp heller dem som prøver å komme ut av garnet.

Ja til folkestyre og frihet.

Uenighet og frisk debatt hører demokratiet og folkestyre til, og har så langt vært en god formel for framgang og velstand i Norge, som i de andre nordiske landene. Det dummeste vi kan gjøre, er å sette lokk på nødvendig diskusjon selv om den kan være ubehagelig. Vi bor ikke så langt unna land som ligner mer på diktatur, og hvor menneskers lengt etter frihet er økende!

Muslimene, som gruppe, må ikke stigmatiseres eller utsettes for hets. Men at noen står opp og taler ekstreme islamister midt imot, må ikke forundre noen. Det er en kamp for menneskeverdet og for de moderate muslimene.

For de unge ser vi at utenforskapet fører til konflikter og kriminalitet. De går med et sårbart skall som gjør at mange lett lar seg provosere, og de føler seg uthengt – og utestengt. Her er det som regel foreldrene som har sviktet sitt oppdrageransvar. Sitter de fast i «det gamle», er det lite håp!

Tvangsgifte er utbredt fortsatt. Konsekvensene kan være fatale for jentene. Tenkt også på de familiemedlemmene som må håndheve familienes ære når jenta setter seg imot presset fra familien: Den barbariske dommen fra «familiens overhode».

Patriarkalske tradisjoner dominerer tankegangen og styrer disse handlemåtene. Det er skrevet mye god litteratur om hvordan det stod til med kvinnenes situasjon her i Norge for en god del manns- og kvinnealdre siden. De fleste hadde vel håpet at dette nå var historie.

Oppvåkningen må skje innenfra med god hjelp utenfra, også for våre nye landsmenn.

Det tar tid å endre det patriarkalske tankesettet. Vi kan ikke vente flere hundre år til. Den praksisen er uforenlig med Norge i dag!

Tiden da ætten, patriarkatet, stormenn, storbønder, småkonger, konger, paven i Rom, erkebiskoper og prester brukte religion til å få makt over sine motstandere og «vanlige folk», trodde vi var forbi. Tore Skeies lærerike og veldig gode bok – Hvitekrist – anbefales. Kirken er i dag fristilt fra staten i Norge. Det tok lang tid!

Vi vil ikke godta at en ny religion skal få bestemme over folks liv igjen, hverdag og helg. De fleste av oss vil ikke ha prestestyre tilbake. Kongemakten og kirkemakten har måttet vike for folkestyre. «Men i dag, kong Sverre, er det andre makter enn paven i Rom svært få i Norge i dag tør å tale midt imot, dessverre!»

I Tyrkia, der det store flertallet regner seg som muslimer, har de etter Atatürk hatt et sekulært samfunn. I dag gjøres det forsøk på å skru tiden tilbake og la religionen igjen få prege samfunnet og innbyggerne på en mer inngripende måte. Det sekulære samfunnet må kanskje vike. Nilas Johnsens gode bok, ERDOGAN – Tyrkias nye sultan, må leses!

Vi hører ofte noen henviser til tankegodset til terroristen ABB der ute, men lite om tankegrumset til islamister her og der, og om dem som forleder de godtroende terroristene som tror de havner i paradis. Vi må i hvert fall unngå at ABB har klart å stoppe redelige nordmenns mulighet til å ytre seg.

Åpenhet om religiøse spørsmål i Norge er en menneskerett. Men det kan ikke være fritt fram for imamer, mullaer og andre påvirkere til å lure muslimer til å utføre de grusomste terrorhandlinger med begrunnelse i Koranen, og lokke med alle herlighetene i paradis som belønning. Ødelagte liv er resultatet.

Religion er ikke noen eksakt vitenskap. Her er det snakk om tro. Du behøver ikke doktorgrad i islam eller kristendom for å komme til paradis hvis det er det du vil. Jesus talte fariseerne og de skriftlærde midt imot.

Det bør flere gjøre!

Tvil er like viktig som tro i religiøse spørsmål. Tro så mye du vil hjemme i stua, men ikke la troen føre til politisk kamp. Religion bør være en privatsak.

By og land, kvinne og mann, hand i hand om det går an! Frihet er noe du skal kunne føle på kroppen, men ikke som piskeslag!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon