Algen, som heter Chrysochromulina leadbeaterii, er en vanlig alge langs norskekysten, men noen år ved en viss type miljøbetingelser får den denne typen oppblomstring, som kan være dødelig for fisk. Det har skjedd flere ganger tidligere, som i 1991. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
annonse
annonse

Den dødelige algen i nord har tatt livet av oppdrettslaks verdt 720 millioner kroner. Sjømatbedriftene ber regjeringen om å opprette en erstatningsordning.

11.600 tonn oppdrettslaks har dødd som følge av algeoppblomstringen i Nordland og Sør-Troms. Oppdrettsfisken har ifølge Fiskeridirektoratet en verdi på over 720 millioner kroner, men ifølge analytikere vil de tapte salgsinntektene trolig være langt over dette.

Fiskeridirektoratet skriver i sin rapport onsdag at dødeligheten i indre og midtre deler av Ofotfjorden har stoppet opp, siden det nesten ikke er fisk igjen i fjorden. Samtidig er det stor dødelighet i ytre deler av fjorden.

annonse

Nå sammenligner næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene algesituasjonen med tørkesommeren i landbruket i fjor og ber regjeringen om å opprette en erstatningsordning for de algerammede oppdretterne.

– Den gang gikk regjeringen inn med om lag 2,5 milliarder kroner i erstatning til bøndene i det såkalte tørkeoppgjøret. Jeg mener det er en klar parallell til den situasjonen algerammede oppdrettere nå opplever i Nordland og Troms, sier administrerende direktør Robert Eriksson.

– Tøff situasjon

Regionsjef Marit Bærøe i Havbruk Nord, som organiserer oppdretterne i Nord-Norge, forteller at situasjonen er svært tøff for dem som er blitt rammet av dødsalgen.

– Ikke bare er det snakk om økonomiske tap og mulige fremtidige permitteringer, det er også det tragiske aspektet at fisken lider og dør i hopetall, sier Bærøe til NTB.

annonse

Nå jobbes det med å berge flest mulig fisk gjennom flytting eller nødslakting. Algeoppblomstring av dette omfanget er sjeldent og uforutsigbart. Bærøe mener beredskapen må bli bedre, slik at det kan iverksettes tiltak på et tidligere tidspunkt.

– Over helgen skal oppdretterne samles for å drøfte situasjonen. Der skal vi samles om nødvendige grep som må tas av både næringen selv og av myndighetene slik at vi unngår at så mye fisk går tapt ved senere situasjoner, sier hun.

Nesvik: – Alvorlig

Prognosene viser at algene er i bevegelse, og Havforskningsinstituttet frykter at dødsalgene skal spre seg videre vestover til store anlegg i Raftsundet, og til Molla og Skrova i Svolvær.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) beskriver situasjonen som svært alvorlig.

– Det er store økonomiske verdier som går tapt i disse dager. I tillegg skal vi heller ikke glemme at algene gjør at fisken ikke får puste, og at dette også er en dyrevelferdsmessig tragedie, sier han til NTB.

annonse

På spørsmål om departementet nå vurderer å gi de rammede oppdrettsprodusentene en krisepakke, slik bøndene fikk etter tørkesommeren i fjor, svarer fiskeriministeren:

– Når situasjonen har normalisert seg, vil jeg invitere næringen til et møte for å få en gjennomgang av situasjonen. Der vil det også være naturlig å drøfte behovet for avbøtende tiltak knyttet til produksjon, sier Nesvik.

Umulig å stoppe spredning

Algen, som heter Chrysochromulina leadbeaterii, er en vanlig alge langs norskekysten, men kan noen år med en viss type miljøbetingelser få denne typen oppblomstring, som kan være dødelig for fisk. Det har skjedd flere ganger tidligere, blant annet i 1991.

Erfaringen fra oppblomstringen i 1991 er at kraftig tilførsel av ferskvann etterfulgt av rolig vær med solskinn, ser ut til å kunne stimulere til en slik algevekst.

Fiskeridirektoratet fikk etter et krisemøte tirsdag kveld tilgang til kystvaktskipet Heimdal, som er utstyrt med et mobilt laboratorium. Skipet var onsdag på vei fra Bodø til det aktuelle området for å prøve å finne ut nøyaktig hvor algene befinner seg.

Ifølge Havforskningsinstituttet er det helt umulig for mennesker å hindre spredning. Det som kan stoppe algeoppblomstringen, er storm eller kraftig vind, eller at algen bruker opp det den lever av, fortsetter han.

Fakta om Chrysochromulina-algen

* Chrysochromulina leadbeaterii er et planteplankton som flyter fritt i vannmassene. Arten er relativt vanlig og kan observeres om våren, men da som oftest bare i lavt antall.

annonse

* En sjelden gang forekommer algene i mengder som kan omtales som oppblomstringer og som kan resultere i at fisk dør.

* Det er studier som tyder på at algearten skiller ut hemolytiske forbindelser. I kontakt med gjellene hos fisken fører dette til skader som kan resultere i at fisken ikke får tilstrekkelig med oksygen og til slutt dør. Ved moderate konsentrasjoner, før det blir dødelig, kan algene føre til at fisken endrer atferd. Den trekker til overflaten og snapper eller gaper.

* Algene forbruker næringssalter. Dermed vil økningen av alger reduseres etter hvert som næringssaltene er brukt opp. Skulle algene derimot transporteres til nye områder som fortsatt har næring, vil de kunne fortsette.

* Onsdag hadde Fiskeridirektoratet beregnet at i overkant av 11.600 tonn oppdrettslaks har dødd som følge av algeoppblomstringen i Nordland og sør i Troms.

* I Nordland er disse selskapene rammet: Ballangen Sjøfarm, Ellingsen Seafood, Mortenlaks.

* I Troms er disse selskapene rammet: Sørrollnesfisk, Northern Lights Salmon, Kleiva Fiskefarm, Gratanglaks, Nordlaks og Salaks.

Kilde: Havforskningsinstituttet/Fiskeridirektoratet

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon