Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse
annonse

Stortinget skal sette ned et utvalg som skal utrede forsamlingens kontrollfunksjoner – blant annet kontroll- og konstitusjonskomiteen og Riksrevisjonen.

Det er 20 år siden forrige gang Stortingets kontrollfunksjon ble utredet og evaluert, ifølge stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Den gangen ledet Ranveig Frøiland utvalget, hvis arbeid blant annet redet grunnen for at riksrettsordningen i Norge ble endret i 2007.

– Det har i løpet av de snart 20 årene som har gått, oppstått nye behov for å evaluere praksis eller revidere regelverk knyttet til Stortingets kontrollfunksjon på en rekke punkter, sier Trøen.

annonse

Stortinget er den kontrollerende myndighet og passer på at regjeringen følger opp det Stortinget har vedtatt. Regjeringen har informasjonsplikt overfor Stortinget – den plikter å gi Stortinget relevant og korrekt informasjon.

Alle partiene får delta

Blant annet skal Stortingets eksterne kontrollorganer under lupen – det vil blant annet si Riksrevisjonen, EOS-utvalget, som har oppsyn med etterretningstjenestene, og Stortingets forlengede arm ut i forvaltningen, Sivilombudsmannen. Utvalget skal også se på oppgavene og arbeidsformene til Stortingets sinteste vaktbikkje, kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Alle partiene i forsamlingen får delta. Utvalget får på seg til februar 2021 med å bli ferdig.

annonse

– Stortingets kontroll med regjering og forvaltning er en demokratisk garanti som skal sikre folkevalgt innflytelse, avdekke og forhindre maktmisbruk og mangler, og garantere ansvarlighet i det politiske system, heter det i en pressemelding fra Stortingets presidentskap.

Kontrollutvalget skal blant annet se nærmere på:

* Kontroll- og konstitusjonskomiteens oppgaver og arbeidsformer.

* Ordningen med anmodningsvedtak.

* Regelverk for parlamentariske granskingskommisjoner.

* Eksterne kontrollorganers organisatoriske og administrative tilknytning til Stortinget.

* Revisjon og kontroll med Stortingets administrasjon.

* Stortingets tredje hovedfunksjon.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon