Demokratimonumentet i Bangkok. Kanskje det er passende at det ligner på et mausoleum? Foto: Shutterstock.
annonse
annonse

Democracy Perception Index 2018 er en global studie som blant annet har sett på hvordan mennesker oppfatter at myndigheter handler i deres interesse.

Studien indikerer nokså klart at tilliten til viktige samfunnsinstitusjoner i demokratiske land er lavere enn den samme tilliten i land med større demokratiske underskudd. Et klart flertall av de som bor i demokratier er desillusjonerte, og tror ikke lenger at deres demokratisk valgte ledere arbeider for folkets beste.

Les også: Kan vi holde våre politikere ansvarlige?

annonse

Undersøkelsen er gjennomført av Dalia Research i samarbeid med Alliance of Democracy og Rasmussen Global. I studien har man ikke målt reell, juridisk ytringsfrihet eller menneskerettigheter. Man har fokusert på borgernes oppfatning, altså i hvilken grad folk føler de nyter godt av det som oppfattes som klassiske demokratiske goder.

Man har undersøkt forholdet mellom folk og allianceofdemocracies.org/…/Democracy-Perception-Index-2018-1.pdfmyndigheter på fire parametre:

1) Politisk stemme: I hvilken grad man føler at man blir hørt
2) Til folkets beste: Tillit til at myndigheter jobber for folkets beste
3) Ytringsfrihet: Retten til å utrykke sin mening fritt
4) Informasjon: Tilgangen til balansert og nøytral informasjon

annonse

Mange ville nok på forhånd tro at resultatene ville vise at mennesker som bor i demokratier scorer høyest på alle disse parametrene.

Men resultatene er faktisk nesten stikk motsatt. Under følger en kort gjennomgang.

POLITISK STEMME
Spørsmål: Føler du at stemmen til folk som deg betyr noe i politikken?

Andelen som svarer «sjelden» eller «aldri»:
«Frie» land:          54 %
«Delvis frie» land: 48 %
«Ikke frie» land:    46 %

TIL FOLKETS BESTE
Spørsmål: Føler du myndighetene handler i din interesse, til folkets beste?

Andelen som svarer «sjelden» eller «aldri»:
«Frie» land:          64 %
«Delvis frie» land: 57 %
«Ikke frie» land:    41 %

YTRINGSFRIHET
Spørsmål: Føler du deg fri til å ytre dine meninger offentlig, selv når en majoritet av andre mennesker er uenig med deg?

Andelen som svarer «sjelden» eller «aldri»:
«Frie» land:           43 %
«Delvis frie» land:  51 %
«Ikke frie» land:     47 %

annonse

INFORMASJON
Spørsmål: Føler du at media du leser eller ser på gir deg balansert og nøytral informasjon?

Andelen som svarer «sjelden» eller «aldri»:
«Frie» land:           57 %
«Delvis frie» land:  55 %
«Ikke frie» land:     44 %

Undersøkelsen er gjennomført helt anonymt, og forfatterne av studien mener derfor at resultatene ikke er påvirket av redsel for myndigheters reaksjon e.l. Resultatene av undersøkelsen har fått svært lite oppmerksomhet i media.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon