Faktafeil i Nationen
Skjermbilde av kommentar på http://www.nationen.no
annonse
annonse

Nylig skrev tidligere NRK-journalist Eva Nordlund, som nå er kommentator i Nationen, en artikkel, «Alle rødlysene blinker!» i mediekampanjen om klodens naturmangfold.

Kampanjen handler om den nylig utgitte første delen av rapporten til FNs Naturpanel, IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). IPBES ligger under FNs «Klima- og miljødepartement» – UNEP (United Nations Environmental Programme ).

FNs Klimapanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ligger også under UNEP. Erik Solheim var nylig sjef for UNEP. Nok om lange FN-navn og forkortelser.

 Nordlund startet sin artikkel med to fuglearter, topplerke og kornspurv, som tydeligvis skulle være eksempel på arter vi har utryddet i Norge. Verken topplerke eller kornspurv kan brukes som eksempel på arter som vi har utryddet. De er sørlige arter og kjent som sjeldne kuriositeter i Norge.

annonse
Utbredelsesområde for kornspurv og topplerke
Kilde: wikipedia.org

 

Professor Svein Haftorn – Norsk ornitologisk forenings første leder – skrev i sin bok fra 1962 Våre fugler – en felthåndbok om topplerka:
– En del par ruger, sanns. regelmessig, i og ved Oslo. Spredte indiv. obs. n. til Finnmark. Den har ikke adferd for vintertrekk og er standfugl – ikke trekkfugl som vår vanlige lerke.

Om kornspurven skrev Haftorn i sin feltbok fra 62:
– Fantes tidligere på dyrket mark på Lista og Jæren, men er nå forsvunnet. Siste reirfunn 1927, sist iakttatt 1939 og 1959 (Jæren, Runde).

annonse

Kornspurven sa farvel til Norge, før det moderne landbruket satte i gang for fullt etter 2. verdenskrig, med økt bruk av maskiner, arrondering, kunstgjødsel og sprøyting.

Ikke skyld på mennesket og jordbruket, at kornspurven forsvant sørover. Hvorfor de få hekkende topplerkene ikke vil komme tilbake til Oslo-området, kan en jo tenke seg. Men man kan uansett ikke avfolke Oslo for å få den tilbake, hvis den vil tilbake.

Både Kornspurv og topplerke lever i livskraftig bestander på Kontinentet. Leveområde for topplerke strekker seg over hele Eurasia til Stillehavet og ned til sør for Sahara.

Kornspurvens leveområde strekker seg over Kontinentet og inn i Asia, Nord-Afrika og Midtøsten. International Union of Conservation of Nature (IUCN) har klassifisert de to artene i laveste bekymringskategori – Least Concern (LC).  I Norge wobbler disse to fugleartene på grensa av sitt naturlige utbredelsesområde lengre sør. Topplerke og kornspurv er derfor falske indikatorer på menneskets utryddelse av arter i Norge.

UNEP og den internasjonale naturvernbevegelsen begynner å bli mer og mer delt i synet på hvorvidt klimasaken kan brukes som alle naturvernargumenters mor. Klimasaken har avlet det grønne skiftet, som slår tilbake som en boomerang på naturmangfoldet. En av de store internasjonale naturvernideologene, Gaiahypotesens far, også bidragsyter i IPCC – James Lovelock sa tidlig på 2000-tallet, at det å skifte til fornybar energi, er ikke svaret i klimasaken.

Han hevder, at kjernekraft er den grønne løsningen. Kraftig motstand i Norge mot det grønne skiftet, har nå blitt aktualisert av de store planene om vindparker, som er i ferd med å bli realisert. Det er utrolig dumt og useriøst, når naturmangfold-rapporten fra IPBES kjøres fram i mediene med samme dommedagsretorikk som klimarapportene fra IPCC. På toppen av alt blir rett og slett skeptisk til IPBES,-rapporten, når den frontes med falske eksempelarter i mediene. Eva Nordlund må faktasjekke det hun skriver om.

annonse

Denne artikkelen ble sendt til Nationen 14. mai. Jeg ba om en tilbakemelding på om den ville bli trykket. 23 mai har jeg ikke sett den i Nationen, eller mottatt noe fra deres debattredaksjon.

Det eneste jeg har mottatt er den automatiske kvitteringen, som kommer sekunder etter en har sendt noe inn på mail til debattredaksjonen. Hvis det er manglende bemanning som er årsaken til denne tausheten, så må Nationens eier skjerpe seg. Men en kan jo ha en stygg mistanke, om at det er ansatte i Nationen, som ikke er voksne nok til å la min kritikk av Nationens stoff komme ut.

Derfor er det bra at vi har nettavisen Resett. Jeg vil forøvrig få sagt, at jeg ser stadig mer av det politisk grønne i Nationen de siste årene, ikke Senterpartiets grønnfarge. Trolig er jeg ikke alene om å mene det.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon