Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB SCANPIX
annonse

Klimaundersøkelsen 2019 viser bred støtte fra innbyggerne i Oslo og Akershus til klimamålene for Oslo.

Undersøkelsen viser at et flertall av de spurte mener arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre Oslo bedre å bo i. Det er også flere som støtter at Oslo bør gå foran andre byer i sitt klimaarbeid, både i Norge og internasjonalt.

Klimaundersøkelsen 2019 ble gjennomført i mars, og over 1.000 representanter i Akershus er spurt, i tillegg til 1.500 respondenter i Oslo. Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS på oppdrag for Klimaetaten.

annonse

76 prosent av innbyggerne i Oslo støtter det overordnende målet om 95 prosents reduksjon i klimagassutslippene innen 2030. I Akershus støtter 69 prosent målet, noe som er en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med 2018. 52 prosent av innbyggerne i Akershus mener også at Oslos arbeid med å nå klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i.

55 prosent av innbyggerne i Oslo mener det er viktig at Oslo går foran andre byer internasjonalt, en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med 2018. Blant innbyggerne i Akershus mener 44 prosent det samme.

– Bred støtte til klimaarbeidet i Oslo gjør oss trygge på at vi setter inn riktige og gode tiltak for hele byens befolkning, sier direktør Heidi Sørensen i Klimaetaten.

annonse

Det er tredje året på rad at Klimaetaten i Oslo kommune gjennomfører Klimaundersøkelsen, som er en kartlegging av befolkningens holdninger og atferd når det gjelder miljø, klima og kommunens klimastrategi.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse