Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier at arbeidsmarkedet er inne i en positiv utvikling. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tallet på arbeidsledige økte med 500 personer fra april til mai. Ledigheten utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

annonse

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, steg med 800 personer.

Totalt var det ved utgangen av mai registrert 59.800 helt arbeidsledige hos Nav, som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Til sammen er 75.600 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere som tiltak på Nav. Det utgjør 2,7 prosent.

– Etter flere måneder med nedgang, gikk ledigheten noe opp igjen i mai. Så langt i år har antallet helt ledige likevel falt med om lag 3.000 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i Nav.

Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har samlet gått ned med 0,2 prosentpoeng de siste tolv månedene. Ledigheten i mai var høyest innen reiseliv og transport, mens den var lavest innen utdanning.

Høyest i Østfold

– Hovedbildet er at arbeidsløsheten fremdeles er svært lav og at vi er inne i en positiv utvikling på arbeidsmarkedet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Arbeidsledigheten er høyest i Østfold med 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Finnmark og Vestfold med 2,7 prosent, mens Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,4 prosent.

Trenden er at arbeidsledigheten synker langs kysten fra Agder til Trøndelag. Mens Hedmark og Østfold er fylkene som har størst økning i ledigheten sammenlignet med i fjor, med henholdsvis 11 og 6 prosent.

Flere unge

Det er aldersgruppen 20 til 24 år som har høyest ledighet, mens de under 20 år har lavest ledighet med 1,3 prosent.

Det siste året har ledigheten falt for alle aldersgrupper, med unntak av de under 20 år. For denne aldersgruppen er det om lag 200 flere ledige enn i mai i fjor, justert for bruddet i statistikken.

Tallet på ledige er brudd- og sesongjustert etter at Nav i november 2018 lanserte en ny registreringsløsning, som bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg på nav.no til de kommer inn i statistikken.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.