Foto: REUTERS/Mohammed Salem

Et «dristig» bilde ble stilt ut på Oslo VO på Helsfyr, og medførte kraftige protester fra muslimer ved skolen. Rektor gav til slutt etter, og fjernet bildet fra utstillingen

annonse

For noen dager siden ble Resett tipset om at de ble arrangert en kunstutstilling ved Oslo voksenopplæring på Helsfyr, og at et spesifikt verk ble fjernet av de ansatte, fordi det vekket harme blant muslimer ved læringsinstitusjonen. 

De kunstneriske uttrykkene var produsert av elever ved skolen, og bestod av malerier, grafikk og fotokunst. Tipseren, som er en troverdig kilde med inngående kjennskap til saken, forteller at et bilde, som skal ha blitt laget av en libanesisk flyktning, medførte høylytt protest fra mange muslimer ved skolen. Tipseren mener de protesterende kan ha vært så mange som 30 til 40 personer. 

Rektor Torunn Thomassen gav til slutt etter for presset fra muslimene, og hengte bildet opp på sitt kontor i stedet. Kilden sier at mange har reagert negativt på avgjørelsen i ettertid.

Les også: SVT-satire om IS møter raseri blant krenkede muslimer: – Vi skal ta over Sverige og Europa

Bekrefter

Rektor Thomassen bekrefter opplysningene overfor Resett.

– Oslo voksenopplæring Helsfyr arrangerer for tiden en kunstutstilling med kunstgjenstander våre egne deltagere har laget. Utstillingen er i skolens læringssenter og i tilknyttede arealer til dette. Oslo VO Helsfyr har cirka 2000 voksne deltagere som går i norskopplæring, grunnskole for voksne eller i videregående skole for voksne. De fleste har innvandrerbakgrunn, mange er flyktninger. Voksenopplæringen skal bidra til god integrering. Vi har som resten av skolen stort fokus på kritisk tenkning, dybdelæring, demokratiforståelse, forståelse av norsk lovverk og rettigheter og plikter i det norske samfunnet, sier rektoren om selve utstillingen. 

Krenkede muslimer

Videre forteller rektor Thomassen at spesielt et bilde gjorde at en gruppe deltagere ved skolen følte seg «dypt krenket».

– Et av bildene på utstillingen vakte stor harme blant en stor gruppe av våre deltagere. De følte seg dypt krenket av bildet, og ønsket ikke at det skulle henge i skolens læringssenter, som de bruker daglig i sitt læringsarbeid. Skolens ledelse valgte å fjerne bildet fra utstillingen i læringssenteret. Det ble erstattet med en tekst som er gjengitt under. 

Toleranse for de intolerante

Hun vil ikke være med på at dette dreier seg om knefall for en bestemt religion, og viser til at skolen skal oppvise «toleranse».

– Saken er diskutert også i og med skolens elevråd. Det å fjerne bildet er ikke et knefall for religion, men derimot en anerkjennelse av våre voksne elevers rett til å mene noe om hvilken utsmykning de ønsker å ha i sine viktigste læringsarenaer. Det er enighet mellom skolens ledelse og skolens elevråd i at dette må ledsages av nødvendig opplysning og gode diskusjoner i alle klassene våre. Som skole skal vi oppøve toleranse.

Hun bedyrer dessuten at skolen ønsker å kjøpe bildet, og gjøre det til en del av sin «permanente kunstsamling». 

Vil ikke nevne islam

I bildet er det blitt brukt symbolske uttrykk fra flere religioner. Dette var det altså spesielt en gruppe religiøse som reagerte sterkt på. Rektor Thomassen sier ikke på noe tidspunkt rett ut hvilke religiøse dette dreide seg om, men Resett vet altså at de var muslimer.

– I bildet har kunstneren brukt skrifttegn og symboler som kan vise til hinduismen, kristendommen, jødedommen og islam. Kunstneren har også brukt andre virkemidler som kan lede tankene mot makt og kapitalisme. En gruppe av skolens elever uttrykte stort sinne over henvisningene til sin religion. Derfor valgte skolens ledelse å flytte bildet, sier rektoren.

Les også: Den muslimske trusselen mot ytringsfriheten kan ikke stoppes uten kamp mot islamisering

«Demokratiforståelse»

Thomassen nevner deretter at kunst skal oppmuntre de voksne elevene til å tenke kritisk, for demokratiets skyld.

– Kunst snakker til følelsene våre. Kunst forsøker å få oss til å se noe på en ny måte og få oss til å tenke. Kritisk tenkning er en viktig forutsetning i et demokrati. Kritisk tenkning og demokratiforståelse skal Oslo VO Helsfyr som skole bidra til at alle våre voksne elever utvikler.

– Er det greit at en viss gruppe religiøse skal få bestemme på den måten? 

– Det er ytringsfrihet i Norge. Kunstneren har med støtte i norsk lov rett til å ytre seg gjennom sin kunst. Det var ingen lett avgjørelse å flytte bildet ut av utstillingen.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.