Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse

Lars Gule hevder norsk terrorlovgivning ikke i stor nok grad ivaretar rettssikkerheten til hjemvendte Syria-farere.

– Gule underspiller faren for terror gjennom unyansert bruk av statistikk, svarer terrorforsker.

Det var i et intervju med Minerva ekstremismeforsker Lars Gule ved OsloMet hevdet at PST og påtalemyndigheten tar feil når de hevder at alle IS-veteraner representerer en svært alvorlig terrortrussel i Vesten. Gule mener at det er IS selv som har skapt dette intrykket, og  at IS fremstår som om de er farligere for vestlige land enn det de i realiteten er.

annonse

Terrorforsker er uenig

Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller, Thomas Hegghammer, som er ekspert på voldelig islamisme og har fulgt utviklingen i Syria og Irak tett siden borgerkrigen brøt ut i landet i 2011, er uenig.

– IS står ikke på internasjonale terrorlister bare for det de har gjort i Syria og Irak, men også for sin internasjonale terrorvirksomhet, ikke minst i Europa, sier Hegghammer til Minerva.

Les også: Lars Gule og Linda Noor er bekymret for «ekstremister» i kommentarfeltet til Resett

– Det at organisasjonen har erklært full krig mot Vesten er en viktig dimensjon å ha med. Ved å være medlem i en slik organisasjon, støtter man indirekte opp om den internasjonale terrorvirksomheten, selv om man oppholder seg i Irak eller Syria, sier Hegghammer.

Gule er unyansert

annonse

Gule viser til Hegghammers og hans kollega Petter Nessers egen forskning og statistikk, som viser at svært få IS-krigere som har returnert har vært involvert i terroraksjoner igjen i Europa.

Les også: Lars Gule: De fleste som har kjempet for Al Qaida og IS er ikke terrorister

– Her glemmer Gule at man ikke kan bruke statistikk på gjennomførte terroraksjoner til å beskrive trusselbildet, fordi kontraterrortiltak påvirker hva som dukker opp i statistikken. Når det gjelder fremmedkrigere, har vestlige land siden 2013 hatt et sterkt fokus på fremmedkrigertrusselen, og de har satt de antatt farligste syriafarerne rett i fengsel ved hjemkomst. Dermed har de rett og slett ikke kommet til hogg. Vi får et riktigere bilde ved å bruke statistikk fra tiårene før 2013, når fremmedkrigere kunne reise hjem uforstyrret. Da var det i snitt ca. 5-10% som ble involvert i terror etter hjemkomst, og det er veldig høyt sammenlignet med andre risikofaktorer, avslutter terrorforsker Hegghammer.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.